Važni telefoni

AMBULANTA NAMENJENA ZA PRIJEM PACIJENATA SA RESPIRATORNIM SIMPTOMIMA JE :

AMBULANTA BROJ 3 (AMBULANTA LjUBIĆ)
FIKSNI TELEFON: 032/356-993
MOBILNI TELEFON: 064/8650-749
064/8650-756
064/8650-746

CENTRALNA ZGRADA – (DOM ZDRAVLjA ČAČAK)

FIKSNI TELEFON: 032/325-717
MOBILNI TELEFON: 064/640-8640
064/640-8648
064/865-0766

Služba Broj telefona
Služba za zdravstvenu zaštitu dece 032/ 325-717 lokal 118, 126, 128 ili 032/ 326-046
Savetovalište  za ishranu dece 032/325-717,  lokal 126 ili 032/326-046
Gastroenterološka ambulanta 032/325-717, lokal 126 ili 032/326-046
Razvojno savetovalište 032/325-717 lokal 128
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece 032 / 344-672
Školski dispanzer 032 / 325 – 717 LOKAL: 129
Savetovalište za mlade 032 / 325 – 717 LOKAL: 128
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 032/325-717, lokal: 122
služba glavne sestre: 032/344-678
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika 032/324-278 i 324-279, lokal 133, 120

Ili

032/346-880, 032/346-788

Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoz 032/348-582  ili  194
Služba za polivalentnu patronažu 032/320 – 232
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 032/322-728
Služba za laboratorijsku dijagnostiku

 

 

Laboratorija Dom zdravlja 032/325-717, 032/326-122 lokal 124
Laboratorija u Medicini rada 032/324-278  lokal 113
Laboratorija u ambulanti u Mrčajevci 032/800-191
Ambulante za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva
Ambulante Broj telefona
Ambulanta broj 1.  032/325-717 fax. 032/323-660
Ambulanta broj 4. (Medicina rada) 032/324 278
Ambulanta broj 2. (Ciganmala) 032/372-753
Ambulanta Košutnjak 032/5563-194
Ambulanta Sloboda 032/5563-385
Ambulanta Mrčajevci 032/5800-191
Ambulanta Bresnica 032/804-102
Ambulanta Ostra 032/806-306
Ambulanta Gornja Trepča 032/822-363
Ambulanta Preljina 032/381-050
Ambulanta Slatina 032/826-303
Ambulanta Zablaće 032/813-004
Ambulanta Trbušani 032/392-110
Ambulanta Parmenac 032/589-136
Ambulanta Ovčar banja 032/496-101
Ambulanta Petnica 032/5829-501
Ambulanta Premeća 032/5829-592
Ambulanta Žaočani 032/875-765
Ambulanta Trnava 032/385-201