Profil naručioca

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka – JN 4/2024 – Lekovi možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 3/2024 – Laboratorijski potrošni materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 1/2024 – Osiguranje motornih vozila možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024.godine – JN 21/2023 – Stomatološki potrošni materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024.godine – JN 22/2022 – Stomatološki potrošni materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 2/2024 – Usluga pranja veša možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – JN 21/2023 – Stomatološki potrošni materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 22/2023 – Rezervni delovi za motorna vozila sa uslugom ugradnje i servisiranja možete preuzeti ovde.

Plan nabavki koje su izuzete od primene Zakona o javnim nabavkama za 2024. godinu možete preuzeti ovde.

Plan javnih nabavki – verzija 1 za 2024. godinu možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 19/2023 – Osiguranje imovine i lica možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 20/2023 – Usluga čišćenja i održavanja objekata možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 18/2023 – Gorivo za motorna vozila (desetomesečne potrebe) možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023.godine – JN 15/2023 – Sredstva za održavanje higijene možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – JN 15/2023 – Sredstva za održavanje higijene možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023.godine – JN 4/2023 – Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. godine – JN 13/2023 – Sanitetski potrošni materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka – JN 14/2023 – Servisiranje medicinske opreme možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 16/2023 – Gasno ulje ekstra lako “Evro EL” možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 17/2023 – Medicinska oprema možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – JN 13/2023 – Sanitetski potrošni materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 12/2023 – Održavanje NEXTBIZ i NEXTWSRFZO aplikativnog softvera možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 11/2023 – Radovi na objektu Medicine rada možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 10/2023 – Održavanje NEXTZU aplikativnog softvera možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023.godine – JN 4/2023 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023.godine – JN 12/2022 možete preuzeti ovde.
Plan javnih nabavki – verzija 2 za 2023.godinu možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023.godine – JN 23/2022 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 9/2023 – Usluge fiksne i mobilne telefonije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 8/2023 – Održavanje laboratorijskog informacionog sistema možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka – JN 6/2023 – Servisiranje stomatološke opreme možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 7/2023 – Medicinska oprema možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023.godine – JN 4/2023 – Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka – JN 5/2023 – Lekovi (neosigurana lica) možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – JN 4/2023 – Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2023.godine – JN 23/2022 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2023. godine – JN 22/2022 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 3/2023 – Usluga pranja veša možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka – JN 2/2023 – Rezervni delovi za motorna vozila sa uslugom ugradnje i servisiranja (na period od 9 meseci) možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 1/2023 – Osiguranje motornih vozila možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – JN 22/2022 – Stomatološki potrošni materijal možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – JN 23/2022 – Sredstva za održavanje higijene (desetomesečne potrebe) možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – JN 4/2022 – Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal možete preuzetiovde.

Plan javnih nabavki – verzija 1 za 2023.godinu možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 21/2022 – Osiguranje imovine i lica možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 19/2022 – Usluge čišćenja i održavanja objekata možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 17/2022 – Gorivo za motornih vozila možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka – JN 13/2022 – Servisiranje motornih vozila možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2022. godine – JN 9/2021 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2022. godine – JN 12/2022 možete preuzeti ovde.

Profil naručioca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19)

PROFIL NARUČIOCA
Pun naziv naručioca: Dom zdravlja „Čačak“ Čačak
Vrsta naručioca: Javni naručilac
Matični broj: 17870017
PIB: 108578347
Država: SRBIJA
Opština: Čačak
Mesto: Čačak
Delatnost: zdravstvo
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Ustanova
Kategorija: ostalo
Kontakt: domzdravljacacak@gmail.com

Pravilnik o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama možete preuzeti ovde.