Služba za kućno lečenje i negu

-Dom zdravlja Čačak u saradnji sa Centrom za socijalni rad 24.11.1983. godine osniva službu pod nazivom služba za Kućno lečenje, negu i pomoć u kući. Čačak je bio treći grad u Srbiji koji je osnovao ovakvu službu. Bilo je to u vreme relativnog materijalnog blagostanja, kada je država mogla da podnese finansiranje službe u kojoj je pacijent bio potpuno zbrinut, kako zdravstveno tako i socijalno. Bila je to služba koja je u svom kolektivu pored medicinskih ekipa od jednog lekara, glavnog tehničara i tri sestre, imala i jednog vozača i negovateljice koje su brinule o održavanju lične higijene kao i higijene stanovanja pacijenata o kojima nije imao ko da brine. Vremenom se sve menjalo pa i naziv službe, a i obim poslova koje je služba obavljala. Radi smanjenja troškova vremenom se ukida nemedicinski deo službe, ali u to doba dolazi i do sjedinjavanja dve službe u jednu i tako nastaje služba za polivalentnu patronažu, kućno lečenje i medicinsku negu, i to 04.11.1985. godine. Od 08.12.2003. godine ponovo se stvaraju dve službe od ove jedne, dakle služba Polivalentne patronaže i služba kućnog lečenja i zdravstvene nege. Danas služba Kućnog lečenja i zdravstvene nege ima četiri vozila i pokriva Čačansku opštinu sa 132.000 stanovnika po poslednjem popisu. Nalazi se gde i od nastanka i to na Alvadžinici u suterenu Zdravstvene stanice 2, izuzev jednog kraćeg perioda kad je ovaj objekat i renoviran 2002. godine.

-Danas ta služba u svom sastavu trenutno ima 22 zaposlena, od tog broja je 3 lekara specijaliste, 3 doktor medicine,1 diplomirani socijalni radnik, 1 strukovni medicinski tehničar  i 14 medicinskih sestara.
Radno vreme službe je u dve smene od 7h do 13h pre podne i od 13h do 19h popodne svaki radni dan, a subotom, nedeljom i praznicima od 7h do 13h. U prvoj smeni lekari i sestre rade sa pacijentima i rodbinom pacijenata ambulantno do 8:30h posle čega se ekipe spremaju za teren i u 9h odlaze na terene primljene za taj dan. U drugoj smeni lekar i sestra rade ambulantno od 13h do 14h posle čega odlaze na teren.
-Rad je organizovan po ekipama. U ovoj službi postoje trenutno 3 ekipe i sestre koje idu bez doktora na teren kao i sestre koje idu peške na teren. Ekipu čini doktor i sestra.

 

Usluge koje služba kućnog lečenja pruža su: pregled lekara specijaliste u stanu obolelog, merenje krvnog pritiska, EKG, merenje šećera u krvi, davanje terapije parenteralnim putem (injekcije, infuzije), previjanja (obrade površinskih rana),  imunizacija protiv gripa pacijenata koji imaju karton u ovoj službi kao i usluge našeg diplomiranog socijalnog radnika koji pomaže u rešavanju socijalnih problema naših pacijenata što je posebno bitno za palijativno zbrinjavanje pacijenata u terminalnim fazama bolesti.

 

-Osoblje službe:
Dr Svetlana Nidžović, specijalista opšte medicine, načelnik službe
Dr Vera Krunić, specijalista opšte medicine
Dr Emilija Bojović, doktor medicine (na specijalizaciji)
Dr Ljilja Paunović, doktor medicine (odsutna)
Dr Ljiljana Dopuđa, doktor medicine (na specijalizaciji)
Dr Jasmina Rapaić, specijalista opšte medicine (na određeno)
Gdja Mileva Prelić, diplomirani socijalni radnik
Vojimir Šunderić, Strukovni medicinski tehničar (glavni medicinski tehničar službe)
Radmila Jovanović (medicinska sestra)
Biserka Zlatanović (medicinska sestra)
Gordana Mićović (medicinska sestra)
Danica Ilić (medicinska sestra)
Vesna Lečić (medicinska sestra)
Zorica Katanić (medicinska sestra)
Nevena Vitorović (medicinska sestra)
Ružica Nešković (medicinska sestra)
Vesna Stojanović (medicinska sestra)
Nenad Ružičić (medicinski tehničar)
Goran Tomašević  (medicinski tehničar)
Krsta Mijatović (medicinski tehničar)
Biljana Veljović  (medicinska sestra – odsutna)
Radovan Đurović (medicinski tehničar – na određeno).

 

-Telefon za kontakt: 032/372-590