Ambulante za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Ambulanta

Broj telefona ambulante

Radno vreme i adresa

Timovi lekar – sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda i izdavanje recepata

Broj ordinacije

Ambulanta broj 1.

tel. 032/325-717

fax. 032/323-660

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Ul. Veselina Milikića br. 9

Dr Aleksandar Pajović,

spec. opšte medicine

Tanja Velisavljevic, vms

032/323-660

Dr Marina Milošević,

 spec. opšte medicine

Mila Stefanović, ms

032/347-481

I sm. 08h – 10h

Broj 1

Dr Stanojka Stefanović,

spec.opšte medicine

Biljana Veljović, ms

032/347-482

I sm. 10h – 12h

II sm. 14h – 16h

Broj 2

Dr Ljubina Ilić,

doktor medicine

Ana Cvetić, ms

032/347-482

I sm. 10h – 12h

II sm. 14h – 16h

Broj 2

Prim. Dr Gordana Stanojčić,

spec. opšte medicine

Olivera Dolović, ms

032/347-483

I sm. 10h – 12h

II sm. 14h – 16h

Broj 2

Prim. Dr Gordan Marković,

spec. opšte medicine

Slađana Martać, ms

032/347-483

I sm. 10h – 12h

II sm. 14h – 16h

Broj 3

Dr Marija Ćurčić,

spec. opšte medicine

Tanja Kovačevič, ms

032/347-484

I sm. 10h – 12h

II sm. 14h – 16h

Broj 4

Dr Slađana Rajčević,

spec. opšte medicine

Jovanka Jeremić, ms

032/347-484

I sm. 10h – 12h

II sm. 14h – 16h

Broj 4

Prim. Dr Jasmina Maričić,

spec. opšte medicine

Marina Lakušić, ms

032/347-485

I sm. 10h – 12h

II sm. 14h – 16h

Broj 5

032/347-485

I sm. 08h – 10h

II sm. 15h – 17h

Broj 5

Dr Tanja Šuluburić,

 spec. opšte medicine

Jasminka Lukić, ms

032/347-486

I sm. 08h – 10h

II sm. 15h – 17h

Broj 6

Dr Zorica Popović,

spec. opšte medicine

Vera Nedović, ms

032/347-486

I sm. 08h – 10h

II sm. 15h – 17h

Broj 6

Ambulanta broj 4.

(Medicina rada)

032/224-278

07h – 14:30h

I smena 07h – 14:30h

Ul. Mutapova bb

Dr Radiša Broćić,

spec. medicine rada

Snežana Jelić, ms

032/347-525

I sm. 10h – 12h

II sm. 16h – 18h

Broj 39

Dr Zorica Milosavljević,

 spec. opšte medicine

Emilija Vuković, ms

032/347-524

I sm. 10:30h – 12:30h

II sm. 17:30h – 19:30h

Broj 18

Dr Vesna Novaković,

 spec. opšte medicine

Vesna Milićević, ms

032/347-524

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 18

032/347-522

I sm. 10h – 12h

II sm. 17h – 19h

Broj 19

Dr Mirana Arsenijević,

 spec. medicine rada

Milena Nikolić, ms

032/347-523

I sm. 10h – 12h

II sm. 17h – 19h

Broj 19

Dr Aleksandra Dobrosavljevic,

spec. medicine rada

Stojadinka Milić, ms

032/347-521

I sm. 08h – 10h

II sm. 15h – 17h

Broj 23

Dr Bojana Bošković,

spec. opšte medicine,

Zorica Minović, ms

032/347-522

I sm. 08h – 10h

II sm. 15h – 17h

Broj 23

Dr Rada Aleksić,

spec. medicine rada

Ljiljana Maslać, ms

032/347-520

I sm. 08h – 10h

II sm. 15h – 17h

Broj 25

Dr Biljana Stanojlović Đorđević,

spec. opšte medicine

Rajka Risimović, ms

032/347-520

I sm. 08h – 10h

II sm. 15h – 17h

Broj 25

Ambulanta broj 2.

(Ciganmala)

032/372-753

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Ul. Episkopa Nikifora Maksimovića br. 16

Dr .Verica Pavlović,

 spec. opšte medecine

Radmila Jovanović, ms

032/372-753

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 1

Dr Nena Marković,

spec. opšte medicine

Ljiljana Vukašinović, ms

032/372-753

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 2

Dr  Irena Radivojević,

 doktor  medicine

Olivera Maravić  ms

032/372-753

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 2

Dejana Todorović,

doktor medicine

Olivera Maravić , ms

032/372-753

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 1

Ambulanta broj 3.

(Ljubić)

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Ul. Knićaninova br. 4

Dr Natalija Ivanović,

spec. opšte medeicine

Lena Tanasković, ms

032/356-993

I sm. 09:30h – 12:30h

II sm. 16:30h – 19:30h

Broj 1

Prim. Dr Dušanka Simović,

 spec. opšte medicine

Sanja Mijailović, ms

032/356-993

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 1

Snežana Nikolić,

 doktor medicine

Olga Vuković, ms

032/356-993

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 2

Sonja Milinković,

spec. opšte medicine

Marija Milenković, ms

032/356-993

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Broj 2

Ambulanta Košutnjak

032/5563-194

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13h – 20h

Ul. Svetogorska br. 42

Snežana Šainović,

doktor medicine

Mila Petrović, ms

032/5563-194

I sm. 07h – 09h

II sm. 14h – 16h

Broj 1

Dr Sanja Maletković,

doktor medicine

Verica Molosavljević, ms

032/5563-194

I sm. 07h – 09h

II sm. 14h – 16h

Broj 1

Ambulanta Sloboda

032/5563-385

samo I smena

07h – 14:30h

Ul. Ratka Mitrovića bb

Dr Marija Milošev,

doktor medicine

Zorica Terzić, ms

5561 411

Ambulanta Atenica

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13h – 20h

Dr Nada Milošević,

doktor medicine

Olivera Ivanović, ms

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Ambulanta Atenica

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13h – 20h

Dr Slavica Gajlović,

doktor medicine

Nevena Vitorović, ms

I sm. 08h – 10h

II sm. 14h – 16h

Ambulanta Mrčajevci

032/5800-191

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Mrčajevci

Utorkom i četvrtkom

Dr Vera Mijailović,

 doktor medicine

Nada Glišović, ms

032/800-191

tokom radnog vremena

Broj 1

Dr Ana Bugarić,

doktor medicine

Mileva Ljubičić, ms

032/800-191

tokom radnog vremena

Dr Aleksandar Raketić,

doktor medicine

Zorica Stojić, ms

032/800-191

tokom radnog vremena

Broj 2

Ambulanta Bresnica

032/804-102

samo I smena

07h – 14:30h

Bresnica

Dr Radomir Erić,

doktor medicine

Zorica Stanišić, ms

032/804-102

tokom radnog vremena

Ambulanta Ostra

032/806-306

07h – 11h

ponedeljak, sreda i petak

Ostra

Dr Aleksandar Raketić,

doktor medicine

Zorica Stojić, ms

032/806-306

tokom radnog vremena

Ambulanta Gornja Trepča

032/822-363

11,30h – 14:30h

ponedeljak, sreda i petak

Gornja Trepča

Dr Aleksandar Raketić,

doktor medicine

Zorica Stojić, ms

032/822-363

tokom radnog vremena

Ambulanta Preljina

032/381-050

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Preljina

Dr Mirjana Čvorović Divović, doktor medicine

Vesna Sretenović, ms

032/381-050

032/381-050

Ambulanta Slatina

032/826-303

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Slatina

Dr Milena Propadović,,

 spec. opšte medicine

Dragana Švabić, ms

032/826-303

I sm. 08h – 10h

II sm. 16h – 18h

Dr Tijana Vuković,

doktor medicine

Mirjana Prelić, ms

032/826-303

I sm. 08h – 10h

II sm. 16h – 18h

Ambulanta Zablaće

032/813-004

07h – 20h

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Zablaće

 Dr Jelena Milosavljević Tasić,

doktor  medicine

Gordana Dragićević, ms

032/5813-004

I sm. 08h – 10h

II sm. 16h – 18h

032/813-004

I sm. 08h-10h

II sm. 16h-18h

Ambulanta Trbušani

032/392-110

samo I smena

07h – 14:30h

Trbušani

Dr Lidija Đurić,

doktor medicine

Maja Aćimović, ms

032/392-110

tokom radnog vremena

Ambulanta Prijevor

07h – 14:30h

ponedeljak, sreda i petak

Prijevor

Dr Petar Janković,

 spec. opste medicine

Dobrila Tankosić, ms

        032 883 666

tokom radnog vremena

Ambulanta Parmenac

032/589-136

07h – 10:30h

utorak i četvrtak

Parmenac

Dr Petar Janković,

 spec. opste medicine

Dobrila Tankosić, ms

032/5589 136

tokom radnog vremena

Ambulanta Ovčar banja

032/496-101

11h – 14:30h

utorak i četvrtak

Ovčar banja

Dr Petar Janković,

,spec. opste medicine

Dobrila Tankosić, ms

032/5596-101

tokom radnog vremena

Ambulanta Petnica

032/5829-501

utorkom, četvrtak

Petnica

Privremeno zatvorena

032/5829-501

tokom radnog vremena

Ambulanta Premeća

032/5829-592

utorak, četvrtak

Premeća

Privremeno zatvorena

032/5829-592

tokom radnog vremena

Ambulanta Žaočani

032/875-765

utorak, četvrtak

Žaočani

Privremeno zatvorena

032/875-765

tokom radnog vremena

Ambulanta Rošci

Privremeno zatvorena

Ambulanta Trnava

032/385-201

07h – 14:30h

Trnava

Dr Jelica Stanković,

spec. opšte medicine

Nataša Perošević, ms

032/385-201

tokom radnog vremena