Služba za polivalentnu patronažu

Patronažna služba je osnovana 1970. godine, kao monovalentna patronažna služba u sklopu gradske bolnice. U početku su se posete obavljale babinjarama i TBC bolesnicima, da bi krajem 70-tih godina postala polivalentna i pripala Domu zdravlja Čačak. Nekoliko godina Služba polivalentne patronaže je bila u sklopu Službe kućne nege, a od 2003. godine služba funkcioniše samostalno.

Služba polivalentne patronažne se bavi pružanjem preventivnih zdravstvenih usluga, unapređenjem i očuvanjem zdravlja i zdravstvene kulture stanovništva kroz patronažne posete stanovništvu i zdravstveno vaspitni rad, kroz zdravstveno vaspitne akcije po Kalendaru javnog zdravlja i na zahtev lokalne zajednice.
Trenutno ima 17 patronažnih sestara sa višom i visokom školom, koje rade samostalno na svojim mikro – reonima grada Čačka, a 52 sela obilaze organizovano u dva tima sa dva službena vozila.

Radno vreme službe:
radnim danima: od 07:00 do 14:00h
subotom: od 07:00 do 14:00h
Kontakt telefon: 032/325 – 717, lokal 115

Glavna sesta službe za polivalentnu patronažu : vms Živka Milovanović

Usluge Službe za polivalentnu patronažu se pružaju obaveznim vidovima zdravstvene zaštite:

1. trudnice
2. babinjara i novorođenče
3. odojče
4. malo dete u drugoj i četvrtoj godini
5. odraslo stanovništvo preko 65. godine
6. Obolela lica (od šećerne bolesti, TBC, od zaraznih i malignih bolesti, KVO, invalidna i hendikepirana lica).

Služba poštuje Misiju i Viziju Doma zdravlja Čačak i rad se odvija po utvrđenim standardima i usvojenim procedurama.

U okviru službe postoji :

1. Telefonsko savetovalište “Deca Srbije”: (podrška i saveti trudnicama, edukacija i saveti babinjarama za pravilnu ishranu i negu radi što uspešnije laktacije, saveti za negu novorođenčeta i obradu pupčanog patrljka, kao i saveti roditeljima za negu zdrave i bolesne dece)
Radno vreme: od 07:00 do 14:00h, telefon  032/320-232

2. Škola za trudnice
Radno vreme: svakog utorka i četvrtka od 12:00 do14:00h

3. Zdravstveno vaspitni rad u mesnim zajednicama na teritoriji grada se odvija jednom nedeljno po utvrđenom rasporedu