Javne nabavke

<

 

Naziv javne nabavke

Predmet javne nabavke

Vrsta postupka

Rok za dostavljanje ponuda

Objavljeno na portalu javnih nabavki i internet stranici

Dokumentacija

JN 404-1-110/20-46 – Lekovi sa liste B i liste D Liste lekova

Dobra

Otvoreni postupak

 

10.04.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 404-1-110/20-20 – Citostatici za liste B i liste D lekova za osigurana lica fonda

Dobra

Otvoreni postupak

 

01.04.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 23/2020

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

08.01.2021. godine do 13.00 časova

09.02.2021.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

19.01.2021.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

28.12.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje imovine i lica Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 22/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

30.12.2020. godine do 12.00 časova

21.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.01.2021.

Odluka o dodeli ugovora

21.12.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Lekovi za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 20/2020

Dobra

Otvoreni postupak

08.01.2021. godine do 12.00 časova

12.02.2021.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

19.01.2021.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

09.12.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluge čišćenja i održavanja objekata Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od 12 meseci) br. 19/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

18.12.2020. godine do 14.00 časova

11.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.12.2020.

Odluka o dodeli ugovora

07.12.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (desetomesečne potrebe) br. 18/2020

Dobra

Otvoreni postupak

25.12.2020. godine do 12.00 časova

26.02.2021.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

22.01.2021.

Obaveštenje o obustavi postupka

20.01.2021.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka

21.12.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.12.2020.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.12.2020.

Izmena konkursne dokumentacije

25.11.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gorivo za motorna vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 16/2020

Dobra

Otvoreni postupak

21.12.2020. godine do 13.00 časova

20.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.12.2020.

Odluka o dodeli ugovora

20.11.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JN 404-1-112/20-57 – Električna energija sa balansnom odgovornošću za period od 24 meseca

Dobra

Otvoreni postupak

 

19.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 404-1-112/20-25 – Prirodni gas za period od 24 meseca

Dobra

Otvoreni postupak

 

19.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Osiguranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 15/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

12.11.2020. godine do 12.00 časova

26.11.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka

19.11.2020.

Odluka o obustavi postupka

02.11.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.10.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zimske auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 14/2020

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

16.10.2020. godine do 12.00 časova

04.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2020.

Odluka o dodeli ugovora

07.10.2020.

Izmena konkursne dokumentacije

05.10.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gasno ulje ekstra lako “Evro el” za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak Ambulanta Mrčajevci (jednogodišnje potrebe) br. 13/2020

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

30.09.2020. godine do 12.00 časova

29.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.10.2020.

Odluka o dodeli ugovora

21.09.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Stomatološki potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 12/2020

Dobra

Otvoreni postupak

19.10.2020. godine do 12.00 časova

03.12.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

24.11.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka 2

13.11.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka 1

10.11.2020.

Odluka o obustavi postupka 2
Odluka o obustavi postupka 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

05.10.2020.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.09.2020.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.09.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 11/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

28.08.2020. godine do 12.00 časova

02.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.09.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka

08.09.2020.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

17.08.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTZU aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja „Čačak“ Čačak (na period od jedne godine) br. 10/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

19.08.2020. godine do 12.00 časova

18.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora

07.08.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JN 404-1-110/20-2 – Lekovi sa liste lekova

Dobra

Otvoreni postupak

 

01.04.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 404-1-110/19-98 – Lekovi za lečenje lica koja nisu osigurana kod RFZO

Dobra

Otvoreni postupak

 

05.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Servisiranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 09/2020

Usluge

Otvoreni postupak

10.08.2020. godine do 12.00 časova

10.09.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora

03.08.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.07.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.07.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JN 404-1-110/19-28 – Lekovi sa Liste B i Liste D lekova za 2019. godinu

Dobra

Otvoreni postupak

 

05.01.2021.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 08/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

13.07.2020. godine do 13.00 časova

06.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.07.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka

23.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka

10.07.2020.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.07.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Dezinfekciona sredstva za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 07/2020

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

16.06.2020. godine do 13.00 časova

09.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

23.06.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

05.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 06/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

20.05.2020. godine do 13.00 časova

11.06.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora

13.05.2020.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTBIZ i NEXTWSRFZO aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 05/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

04.05.2020. godine do 12.00 časova

25.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.05.2020.

Odluka o dodeli ugovora

23.04.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

JN 404-1-110/19-15 – Citostatici sa Liste B i Liste D lekova za 2019. godinu

Dobra

Otvoreni postupak

 

07.10.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 04/2020

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

09.04.2020. godine do 13.00 časova

08.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

15.04.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

31.03.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Letnje auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 03/2020

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

23.03.2020. godine do 13.00 časova

07.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

13.03.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga pranja veša za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 01/2020

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

02.03.2020. godine do 13.00 časova

16.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora

21.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Lekovi za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (desetomesečne potrebe) br. 02/2020

Dobra

Otvoreni postupak

23.03.2020. godine do 12.00 časova

28.04.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

31.03.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

20.02.2020.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 30/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

09.01.2020. godine do 13.00 časova

12.02.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

27.01.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka

20.01.2020.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

27.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje imovine i lica Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 29/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

06.01.2020. godine do 12.00 časova

22.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.01.2020.

Odluka o dodeli ugovora

25.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga čišćenja i održavanja objekata Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od 12 meseci) br. 28/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

03.01.2020. godine do 14.00 časova

15.01.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.01.2020.

Odluka o dodeli ugovora

24.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Lekovi za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 26/2019

Dobra

Otvoreni postupak

08.01.2020. godine do 12.00 časova

28.02.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

09.01.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

09.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 25/2019

Dobra

Otvoreni postupak

03.01.2020. godine do 12.00 časova

05.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

03.03.2020.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

05.02.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

29.01.2020.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

25.12.2019.

Ispravka konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.12.2019.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.12.2019.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.12.2019.

Ispravka konkursne dokumentacije

04.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Računarska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 27/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

12.12.2019. godine do 13.00 časova

26.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

04.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gasno ulje ekstra lako “EVRO EL”  za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak Ambulanta Mrčajevci (jednogodišnje potrebe) br. 24/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

15.11.2019. godine do 12.00 časova

23.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora

06.11.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gorivo za motorna vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 23/2019

Dobra

Otvoreni postupak

05.12.2019. godine do 13.00 časova

30.12.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora

25.11.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.11.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.11.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.11.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.11.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

05.11.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 21/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

12.11.2019. godine do 12.00 časova

29.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora

14.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora

31.10.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zimske auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 22/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

08.11.2019. godine do 12.00 časova

27.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora

30.10.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Nameštaj za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 20/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

10.10.2019. godine do 13.45 časova

15.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora

04.10.2019.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

01.10.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Telekomunikacione usluge: VPN veza između objekta Doma zdravlja i isturenih amulanti Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 19/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

08.10.2019. godine do 13.00 časova

01..11.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora

07.10.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Uniforme za potrebe radnika Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 18/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

30.09.2019. godine do 13.00 časova

29.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora

19.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 17/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

27.09.2019. godine do 13.00 časova

28.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora

20.09.2019.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Radovi na objektima Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 16/2019

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

12.09.2019. godine do 13.00 časova

01.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora

03.09.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetska vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 15/2019

Dobra

Otvoreni postupak

26.09.2019. godine do 13.00 časova

17.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora

27.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 14/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

02.09.2019. godine do 12.00 časova

09.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.09.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka

11.09.2019.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

26.08.2019.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTZU aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 13/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

30.08.2019. godine do 12.00 časova

19.09.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora

21.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Stomatološki potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 12/2019

Dobra

Otvoreni postupak

19.09.2019. godine do 12.00 časova

25.11.2019.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

04.11.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka 2

25.10.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka 1

18.10.2019.

Odluka o obustavi postupka 2
Odluka o obustavi postupka 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

18.09.2019.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.09.2019.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine br. 11/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

19.06.2019. godine do 13.00 časova

25.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora

14.06.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Dezinfekciona sredstva za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 9/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

18.06.2019. godine do 13.00 časova

05.07.2019.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

21.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

07.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 10/2019

Usluge

Otvoreni postupak

05.07.2019. godine do 12.00 časova

21.08.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora

05.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Laboratorijski potrošni materijal sa zakupom aparata za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (dvogodišnje potrebe) br. 8/2019

Dobra

Otvoreni postupak

24.06.2019. godine do 12.00 časova

09.08.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora

20.06.2019.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.06.2019.

Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 7/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

20.05.2019. godine do 13.00 časova

18.06.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora

08.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 6/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

08.05.2019. godine do 13.00 časova

15.05.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora

25.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetsko vozilo za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 5/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

25.04.2019. godine do 13.00 časova

14.05.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora

16.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTBIZ aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 4/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

17.04.2019. godine do 12.00 časova

13.05.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2019.

Odluka o dodeli ugovora

08.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 3/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

03.04.2019. godine do 13.00 časova

09.05.2019.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

12.04.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

25.03.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Letnje auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 2/2019

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

22.03.2019. godine do 13.00 časova

15.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora

13.03.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga pranja veša za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 1/2019

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

28.02.2019. godine do 13.00 časova

12.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora

19.02.2019.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 30/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

10.01.2019. godine do 13.00 časova

14.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

23.01.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka

21.01.2019.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

28.12.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (desetomesečne potrebe) br. 29/2018

Dobra

Otvoreni postupak

28.01.2019. godine do 12.00 časova

15.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

20.02.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka

13.02.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka

24.01.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.01.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.01.2019.

Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.12.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje imovine i lica Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 28/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

28.12.2018. godine do 12.00 časova

25.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora

18.12.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga čišćenja i održavanja objekata Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od 12 meseci) br. 27/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.12.2018. godine do 13.00 časova

15.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora

18.12.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

17.12.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Uniforme za potrebe radnika Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 26/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

12.12.2018. godine do 12.00 časova

31.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora

30.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Nameštaj za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 25/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

10.12.2018. godine do 13.00 časova

09.01.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka

31.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o obustavi postupka

21.12.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka

14.12.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka

12.12.2018.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

30.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Lekovi za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 24/2018

Dobra

Otvoreni postupak

24.12.2018. godine do 12.00 časova

11.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

09.01.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

22.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od 9 meseci) br. 23/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

08.11.2018. godine do 12.00 časova

11.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.11.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka

16.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka

29.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gasno ulje ekstra lako “EVRO EL” za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak Ambulanta Mrčajevci (jednogodišnje potrebe) br. 22/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

02.11.2018. godine do 12.00 časova

26.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora

24.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 21/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.10.2018. godine do 12.00 časova

19.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora

18.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zimske auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 20/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

17.10.2018. godine do 12.00 časova

08.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora

09.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Telekomunikacione usluge: VPN veza između objekta Doma zdravlja i isturenih ambulanti Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 19/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

12.10.2018. godine do 13.00 časova

02.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora

02.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Radovi na objektima Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 18/2018

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

01.10.2018. godine do 13.00 časova

19.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora

21.09.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 17/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

28.09.2018. godine do 13.00 časova

01.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora

24.09.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.09.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gorivo za motorna vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 16/2018

Dobra

Otvoreni postupak

10.09.2018. godine do 13.00 časova

17.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora

05.09.2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

29.08.2018.

Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.08.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Stomatološki potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (desetomesečne potrebe) br. 15/2018

Dobra

Otvoreni postupak

03.09.2018. godine do 12.00 časova

02.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

07.09.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka

05.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka

02.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 14/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

13.08.2018. godine do 12.00 časova

10.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.08.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka

16.08.2018.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

01.08.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od 10 meseci) br. 13/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

10.08.2018. godine do 13.00 časova

31.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora

30.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTZU aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 12/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.07.2018. godine do 12.00 časova

21.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora

12.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 11/2018

Usluge

Otvoreni postupak

09.07.2018. godine do 12.00 časova

26.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora

07.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 10/2018

Usluge

Otvoreni postupak

29.06.2018. godine do 12.00 časova

26.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora

29.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Dezinfekciona sredstva za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 9/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

04.06.2018. godine do 13.00 časova

04.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

08.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

25.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetsko vozilo za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 8/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

25.05.2018. godine do 13.00 časova

19.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora

21.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

16.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 7/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

15.05.2018. godine do 13.00 časova

18.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka

23.05.2018.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

07.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 6/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

14.05.2018. godine do 13.00 časova

06.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora

10.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Stomatološki potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 5/2018

Dobra

Otvoreni postupak

28.05.2018. godine do 12.00 časova

27.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

06.07.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka 2

29.06.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka 1

22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka 2
Odluka o obustavi postupka 1

25.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.05.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTBIZ aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 4/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.04.2018. godine do 12.00 časova

15.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.04.2018.

Odluka o dodeli ugovora

16.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 3/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

30.03.2018. godine do 13.00 časova

11.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

05.04.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

21.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Letnje auto gume za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 2/2018

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

14.03.2018. godine do 13.00 časova

11.04.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora

05.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga pranja veša za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 01/2018

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

20.02.2018. godine do 13.00 časova

07.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora

09.02.2018.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 35/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

09.01.2018. godine do 13.00 časova

08.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

19.01.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

05.01.2018.

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 34/2017

Dobra

Otvoreni postupak

29.01.2018. godine do 12.00 časova

15.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

09.02.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

18.01.2018.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.01.2018.

Izmena konkursne dokumentacije

29.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

MMPI-A test (Minesota Multifazični Personalni Inventar ličnosti za adolescente) za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 33/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

05.01.2018. godine do 12.00 časova

24.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.01.2018.

Odluka o dodeli ugovora

27.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje imovine i lica Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 32/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

04.01.2018. godine do 12.00 časova

24.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.01.2018.

Odluka o dodeli ugovora

27.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga čišćenja i održavanja objekata Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od 12 meseci) br. 31/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

21.12.2017. godine do 13.00 časova

05.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora

13.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Radovi u objektu Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 30/2017

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

28.11.2017. godine do 13.00 časova

07.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora

20.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Računarska oprema za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 29/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

17.11.2017. godine do 13.00 časova

08.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora

13.11.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

HTZ oprema za potrebe radnika Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 28/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

10.11.2017. godine do 11.45 časova

07.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora

02.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Nameštaj za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 27/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

10.11.2017. godine do 13.00 časova

06.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora

06.11.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Lekovi za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 26/2017

Dobra

Otvoreni postupak

29.11.2017. godine do 12.00 časova

18.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

14.12.2017.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

30.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 25/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.10.2017. godine do 12.00 časova

09.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora

20.10.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Laboratorijski potrošni materijal sa zakupom aparata za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (dvadesetomesečne potrebe) br. 24/2017

Dobra

Otvoreni postupak

26.10.2017. godine do 12.00 časova

30.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora

16.10.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.10.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.09.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Telekomunikacione usluge: VPN veza između objekta Doma zdravlja i isturenih ambulanti Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 23/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

02.10.2017. godine do 13.00 časova

07.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora

02.10.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.09.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija

22.09.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zimske auto gume za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 22/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

29.09.2017. godine do 12.00 časova

17.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora

19.09.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gasno ulje extra lako „EVRO-EL“ za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 21/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

25.09.2017. godine do 12.00 časova

17.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora

15.09.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gorivo za motorna vozila za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 20/2017

Dobra

Otvoreni postupak

13.09.2017. godine do 13.00 časova

03.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.09.2017.

Odluka o dodeli ugovora

14.08.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Građevinsko zanatski radovi na rekonstrukciji krova na objektu ambulante u Mrčajevcima Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 19/2017

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

26.07.2017. godine do 13.30 časova

07.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora

17.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 18/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.07.2017. godine do 12.00 časova

04.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.08.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka

04.08.2017.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

14.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTZU aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 17/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

25.07.2017. godine do 12.00 časova

11.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora

13.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 15/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

19.06.2017. godine do 12.00 časova

17.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

16.06.2017.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

16.06.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.06.2017.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

08.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga čišćenja i održavanja objekata Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od šest meseci) br. 16/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

15.06.2017. godine do 14.00 časova

06.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2017.

Odluka o dodeli ugovora

07.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Građevinsko zanatski radovi na rekonstukciji krova na objektu ambulante u Mračajevcima Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 14/2017

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

16.06.2017. godine do 12.00 časova

03.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka

23.06.2017.

Odluka o obustavi postupka

07.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 13/2017

Usluge

Otvoreni postupak

29.06.2017. godine do 12.00 časova

24.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora

30.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Laboratorijski potrošni materijal sa zakupom aparata za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (dvogodišnje potrebe) br. 12/2017

Dobra

Otvoreni postupak

26.06.2017. godine do 12.00 časova

03.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka

14.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka

12.07.2017.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

21.06.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.06.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.06.2017.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

05.06.2017.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

01.06.2017.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Dezinfekciona sredstva za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 11/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

29.05.2017. godine do 13.00 časova

21.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

02.06.2017.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

18.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga fiksne telefonije za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 10/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

15.05.2017. godine do 13.00 časova

08.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora

05.05.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje stomatološke opreme za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 09/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

09.05.2017. godine do 13.00 časova

05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.05.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka

19.05.2017.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

28.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Stomatološki potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 07/2017

Dobra

Otvoreni postupak

22.05.2017. godine do 12.00 časova

23.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

07.06.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka

31.05.2017.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

20.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTBIZ aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (na period od jedne godine) br. 08/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.04.2017. godine do 12.00 časova

11.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

18.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinski instrument: Histeroskop za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 06/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

06.04.2017. godine do 13.00 časova

24.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora

29.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 05/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

04.04.2017. godine do 13.00 časova

15.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

21.04.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka

12.04.2017.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

27.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Računarska oprema za potrebe Doma zdravlja "Čačak" Čačak br. 04/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

16.03.2017. godine do 13.00 časova

03.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

13.03.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Letnje auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 03/2017

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

10.03.2017. godine do 13.00 časova

27.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.03.2017.

Odluka o dodeli ugovora

02.03.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga pranja veša (na period od jedne godine) br. 02/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

23.02.2017. godine do 14.00 časova

07.03.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora

13.02.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga preuzimanja i odlaganja medicinskog otpada (na period od jedne godine) br. 01/2017

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

22.02.2017. godine do 13.00 časova

15.03.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.02.2017.

Odluka o dodeli ugovora

21.02.2017.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.02.2017.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje imovine i lica Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 36/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

04.01.2017. godine do 12.00 časova

17.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.01.2017.

Odluka o dodeli ugovora

23.12.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 35/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

27.12.2016. godine do 13.00 časova

12.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

30.12.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

26.12.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.12.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 34/2016

Dobra

Otvoreni postupak

13.01.2017. godine do 12.00 časova

01.03.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

27.01.2017.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

19.12.2016.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.12.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Lekovi za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 33/2016

Dobra

Otvoreni postupak

26.12.2016. godine do 12.00 časova

25.01.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

29.12.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

25.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Nameštaj za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 32/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

16.11.2016. godine do 13.15 časova

08.12.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora

08.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 31/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

15.11.2016. godine do 12.00 časova

29.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora

07.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od osam meseci) br. 30/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

14.11.2016. godine do 12.00 časova

05.12.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

04.11.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 29/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

12.10.2016. godine do 12.00 časova

31.10.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora

03.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Osiguranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 28/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

11.10.2016. godine do 12.00 časova

08.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora

07.10.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Građevinsko zanatski radovi na objektu ambulante u Mrčajevima Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 27/2016

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

05.10.2016. godine do 12.00 časova

21.10.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora

26.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zimske auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 26/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

29.09.2016. godine do 12.00 časova

21.10.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora

20.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gasno ulje extra lako “Evro el” za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak – ambulanta Mrčajevci, (jednogodišnje potrebe) br. 23/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

02.09.2016. godine do 13.00 časova

16.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora

24.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Popravka krova na objektima Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 25/2016

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

31.08.2016. godine do 13.00 časova

19.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.09.2016.

Odluka o dodeli ugovora

22.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Građevinsko – zanatski radovi na objektima Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 24/2016

Radovi

Javna nabavka male vrednosti

31.08.2016. godine do 12.00 časova

23.09.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.09.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

22.08.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Gorivo za motorna vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 22/2016

Dobra

Otvoreni postupak

25.08.2016. godine do 13.00 časova

23.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

08.09.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

15.08.2016.

Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije

26.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Oprema za domaćinstvo: Motorni trimer za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 21/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

14.07.2016. godine do 12.00 časova

22.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora

05.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Letnje auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 20/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

12.07.2016. godine do 12.00 časova

21.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora

04.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTZU aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 19/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

13.07.2016. godine do 12.00 časova

12.08.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora

04.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje medicinske opreme za potrebe radnika Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 18/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

11.07.2016. godine do 12.00 časova

25.07.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.07.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

01.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Uniforme za potrebe radnika Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 17/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

20.06.2016. godine do 13.00 časova

11.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.06.2016.

Odluka o dodeli ugovora

17.06.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Rezervni delovi za stomatološku opremu sa uslugom ugradnje za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 16/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

21.06.2016. godine do 12.00 časova

11.07.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

23.06.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

09.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Servisiranje motornih vozila za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 15/2016

Usluge

Otvoreni postupak

01.07.2016. godine do 12.00 časova

18.07.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora

01.06.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Prirodni gas za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 14/2016

Dobra

Otvoreni postupak

27.06.2016. godine do 13.00 časova

30.06.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka

29.06.2016.

Odluka o obustavi postupka

16.06.2016.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije

24.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Dezinfekciona sredstva za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 12/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

23.05.2016. godine do 13.00 časova

24.06.2016.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

03.06.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

13.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Rezervni delovi za stomatološku opremu sa uslugom ugradnje za potrebe Stomatološke službe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 13/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

18.05.2016. godine do 12.00 časova

10.06.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

25.05.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

09.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Uniforme za potrebe radnika Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 11/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

05.05.2016. godine do 13.00 časova

07.06.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

09.05.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.04.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.04.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.04.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Održavanje NEXTBIZ aplikativnog softvera za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 10/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

26.04.2016. godine do 12.00 časova

09.05.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora

18.04.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (devetomesečne potrebe) br. 9/2016

Dobra

Otvoreni postupak

14.04.2016. godine do 12.00 časova

01.06.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

26.04.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

11.04.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Zdravstveni obrasci i kancelarijski materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe)br. 8/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

15.03.2016. godine do 13.00 časova

22.04.2016.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

25.03.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

07.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 7/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

08.03.2016. godine do 12.00 časova

06.04.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.03.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora

04.03.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Telefoni, frižider i aparat za fotokopiranje za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 6/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

01.03.2016. godine do 12.00 časova

21.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora

26.02.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sanitetsko vozilo i polovni automobili za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 4/2016

Dobra

Otvoreni postupak

21.03.2016. godine do 12.00 časova

11.04.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora

18.02.2016.

Izmena konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Letnje auto gume za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 5/2016

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

29.02.2016. godine do 12.00 časova

22.03.2016.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

11.03.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

24.02.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Izmena konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori vezani za tendersku dokumentaciju

18.02.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga pranja veša za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 2/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

29.02.2016. godine do 13.45 časova

14.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora

18.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluga preuzimanja i odlaganja medicinskog otpada za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 1/2016

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

29.02.2016. godine do 12.50 časova

15.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora

18.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Stomatološki potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 3/2016

Dobra

Otvoreni postupak

14.03.2016. godine до 12  časova

10.05.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

14.04.2016.

Odluka o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

11.03.2016.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Usluge osiguranja imovine, opreme i zaposlenih Doma zdravlja “Čačak” Čačak (na period od jedne godine) br. 51/2015

Usluge

Javna nabavka male vrednosti

28.12.2015
godine do 13.45 časova

12.01.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora

18.12.2015.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Lekovi za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 44/2015

Dobra

Otvoreni postupak

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o obustavi postupka

30.11.2015.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka

Nameštaj i oprema za domaćinstvo za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 50/2015

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

07.12.2015. godine do 12.00 časova

16.12.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.12.2015.

Odluka o zaključenju ugovora

27.11.2015.

Pitanja i odgovori vezani za tendersku dokumentaciju
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 49/2015

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

07.12.2015. godine do 13.00 časova

18.12.2015.

Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima

11.12.2015.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

03.12.2015.

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.12.2015. godine do 12.00 časova

27.11.2015.

Obaveštenje o produženju roka
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije

26.11.2015.

Konkursna dokumentacija

Sanitetski potrošni materijal za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak (jednogodišnje potrebe) br. 48/2015

Dobra

Otvoreni postupak

28.12.2015
godine do 12.00 časova

23.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

12.02.2016.

Obaveštenje o zaključenim okvirnim sporazumima
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o obustavi postupka 3

02.02.2016.

Obaveštenje o obustavi postupka 2
Obaveštenje o obustavi postupka 1

28.01.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka 3

20.01.2016.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o obustavi postupka 2
Odluka o obustavi postupka 1

17.12.2015.

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka

21.12.2015. godine do 12.00 časova

15.12.2015.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka

10.12.2015.

Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.11.2015.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak

Dobra

Otvoreni postupak

18.11.2015.

Odluka o obustavi postupka za partiju 11 – Suvi sterilizator i 12 – Mikroskop

Medicinska oprema za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak

Dobra

Otvoreni postupak

04.12.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.11.2015.

Odluka o dodeli ugovora
Stolice za uzimanje krvi za potrebe Laboratorijske službe Doma zdravlja “Čačak” Čačak

Dobra

Otvoreni postupak

13.11.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Građevinsko – zanatski radovi na objektu zdravstvene ustanove u Preljini Doma zdravlja “Čačak” Čačak

Radovi

Otvoreni postupak

13.11.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Medicinska oprema – EKG aparati za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak

Dobra

Otvoreni postupak

25.11.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.11.2015.

Odluka o dodeli ugovora

Kancelarijski materijal za potrebe Doma zdravlja
“Čačak” Čačak (petomesečne potrebe) br. 47/2015

Dobra

Javna nabavka male vrednosti

13.11.2015. godine do 12.00 časova

25.11.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.11.2015.

Odluka o dodeli ugovora

02.11.2015.

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Putničko vozilo za potrebe Doma zdravlja “Čačak” Čačak br. 46/2015

Dobra

Otvoreni postupak

27.11.2015 do 12.00 časova.

08.12.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.12.2015.

Odluka o dodeli ugovora

28.10.2015.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija