Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza

-Služba Hitne pomoći nalazi se u zgradi Doma zdravlja Čačak u ulici Veselina Milikića br. 9, telefon: 032/348-582 ili 194.

-Služba raspolaže:

  •  Prijemnim odeljenjem (za reanimaciju)
  •  Dvema ordinacijama
  •  Prostorom za edukaciju sa potrebnom opremom
  •  Sobama načelnika i glavne sestre
  •  Garderobom
  •  Zajedničkom sobom
  •  Čajnom kuhinjom.

-Služba ima 70 zaposlenih: 25 lekara , 24 medicinska tehničara i 21 vozača. Lekari su:  3 doktora specijalista opšte medicine, 2 doktora specijalista urgentne medicine, 5 doktora opšte medicine ( 1 na porodiljskom bolovanju), 7 doktora opšte medicine na određeno vreme, 8 doktora na specijalizaciji urgentne medicine. Dva medicinska tehničara imaju visuš stručnu spremu.

-Radno vreme službe je u 3 smene:

I  07h-13h
II 13h-20h
III 20h-07h, a u svakoj smeni rade po tri ekipe koje čine lekar, sestra i vozač.

-Prijem poziva obavlja se u prostoru koji pripada šalterskom delu službe, a svi pozivi na broj 194 se snimaju. Na mesečnom nivou svaka smena uradi oko 200 kućnih poseta, što je na nivou službe 1000 i više.

-Služba raspolaže sa 6 sanitetskih vozila, što je za obim posla nedovoljno. Pojedina vozila prešla su više od 450 000 km , tako da su ulaganja svakodnevna i nerentabilna.

-Oprema za pružanje hitne pomoći sastoji se od: defibrilatora, EKG aparata i kompleta za reanimaciju i traumu, kao i sredstava za bezbedan transport teško povređenih. Služba je opterećena prevozima u ostale regionalne centre, tako da sa velikim naporom organizuje ekipni rad u gradskim uslovima.

V. D. načelnik:  dr Zorica Čakajac-Krupež, specijalista opšte medicine ( 19 godina lekar u SHP )
Glavna sestra:  Slavica Nikolic ( 27 godina sestra u SHP).