Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza

Služba Hitne pomoći Dom Zdravlja “Čačak”

Ulica Veselina Milikića br. 9

Telefon/fax: 032/348-572 ili 194

E – mail: shpcacak032@gmail.com

Načelnik službe: Dr Jelena Todorović

Služba hitne medicinske pomoći Doma Zdravlja “Čačak” obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za stanovništvo Grada Čačka.

Služba obavlja preglede i zbrinjavanje pacijenata u ambulanti i na terenu na teritoriji grada, obezbeđuje stručne medicinske savete telefonom, mrtvozorstvo na teritoriji Grada Čačka, transporte pacijenata u regionalnu bolnicu (Opšta bolnica „Čačak”) i povratak na kućnu adresu, hitne i elektivne transporte u zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa i povratak pacijenata, obezbeđivanje sportskih događaja i većih skupova.

Služba hitne pomoći obezbeđuje pružanje hitne medicinske pomoći na deonicama državnih puteva: državni put prvog A reda (A2 – autoput “Miloš Veliki”), dva prometna državna puta prvog B reda (državni put 22 i 23 – magistralni pravci ka Kraljevu i Požegi) i državnom putu drugog A reda (državni put 180 – magistrala Čačak – Guča – Ivanjica).

 Kadar

-Služba ima 62 zaposlena od toga:

 17 lekara: 10 specijalista Urgentne medicine

                  1 specijalista Opšte medicine

                  3 lekara opšte medicine

                  3 lekara opšte medicine (ugovor na određeno)

24 medicinska tehničara od toga:

3 medicinska tehničara sa višom stručnom spremom

19 vozača

Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza poseduje 16 sanitetskih vozila koja se koriste za pružanje zdravstvene zaštite na terenu i transport pacijenata.

Radno vreme službe:

Služba radi 24 h dnevno

Dnevna smena od 07:00 do 19:00h

Noćna smena od 19:00 do 07:00h

I smena od 07:00 do 14:00h

II smena od 13:00 do 20:00h

U svakoj smeni rade dve do tri ekipe koje čine lekar, medicinska sestra i vozač.