Misija i vizija Doma zdravlja “Čačak”

MISIJA

  • Da vrši promociju zdravlja kroz jačanje preventivnog zdravstvenog rada, kroz promociju zdravih stilova života;
  • Da izradi programe za pružanje zdravstvene zaštite ugroženim grupama;
  • Kontinuirano unapređenje organizacionih, stručnih, operativnih, tehničkih i finansijskih resursa neophodnih za efikasnu zdravstvenu zaštitu građana;
  • Jača i razvija partnerstva sa lokalnom samoupravom u cilju unapređenja i poboljšanja usluga zdravstvene zaštite i obezbeđenja njihove održivosti.

VIZIJA

  • Moderan dom zdravlja koji će svojim stručnim kadrom biti efikasan partner u unapređenju zdravlja svih građana Čačka i biti permanentno dostupan svim građanima u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite.