Dnevne uplate i isplate za 2020. godinu

Naziv dokumenta

Datum

Dnevne uplate i isplate na dan 31.12.2020.

31.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 30.12.2020.

30.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 29.12.2020.

29.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 28.12.2020.

28.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 25.12.2020.

25.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 24.12.2020.

24.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 23.12.2020.

23.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 22.12.2020.

22.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 21.12.2020.

21.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 18.12.2020.

18.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 17.12.2020.

17.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 16.12.2020.

16.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 15.12.2020.

15.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 14.12.2020.

14.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 11.12.2020.

11.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 10.12.2020.

10.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 09.12.2020.

09.12.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 08.12.2020.

08.12.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.12.2020.

07.12.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 04.12.2020.

04.12.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.12.2020.

03.12.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.12.2020.

02.12.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 01.12.2020.

01.12.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.11.2020.

30.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.11.2020.

27.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 26.11.2020.

26.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 25.11.2020.

25.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.11.2020.

24.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 23.11.2020.

23.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 20.11.2020.

20.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 19.11.2020.

19.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 17.11.2020.

17.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 16.11.2020.

16.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 13.11.2020.

13.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 12.11.2020.

12.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 10.11.2020.

10.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 09.11.2020.

09.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 06.11.2020.

06.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 05.11.2020.

05.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 04.11.2020.

04.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.11.2020.

03.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.11.2020.

02.11.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.10.2020.

30.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 29.10.2020.

29.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 28.10.2020.

28.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.10.2020.

27.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 26.10.2020.

26.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 23.10.2020.

23.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 22.10.2020.

22.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 21.10.2020.

21.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 20.10.2020.

20.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 19.10.2020.

19.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 16.10.2020.

16.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 15.10.2020.

15.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 14.10.2020.

14.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 13.10.2020.

13.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 12.10.2020.

12.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 09.10.2020.

09.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 08.10.2020.

08.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.10.2020.

07.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 06.10.2020.

06.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 05.10.2020.

05.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.10.2020.

02.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 01.10.2020.

01.10.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.09.2020.

30.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 29.09.2020.

29.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 28.09.2020.

28.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 25.09.2020.

25.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.09.2020.

24.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 23.09.2020.

23.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 22.09.2020.

22.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 21.09.2020.

21.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 18.09.2020.

18.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 17.09.2020.

17.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 16.09.2020.

16.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 15.09.2020.

15.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 14.09.2020.

14.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 11.09.2020.

11.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 10.09.2020.

10.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 09.09.2020.

09.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 08.09.2020.

08.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.09.2020.

07.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 04.09.2020.

04.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.09.2020.

03.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.09.2020.

02.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 01.09.2020.

01.09.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 31.08.2020.

31.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 28.08.2020.

28.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.08.2020.

27.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 26.08.2020.

26.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 25.08.2020.

25.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.08.2020.

24.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 21.08.2020.

21.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 20.08.2020.

20.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 19.08.2020.

19.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 18.08.2020.

18.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 17.08.2020.

17.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 14.08.2020.

14.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 13.08.2020.

13.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 12.08.2020.

12.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 11.08.2020.

11.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 10.08.2020.

10.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.08.2020.

07.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 06.08.2020.

06.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 05.08.2020.

05.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 04.08.2020.

04.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.08.2020.

03.08.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 31.07.2020.

31.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.07.2020.

30.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 29.07.2020.

29.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 28.07.2020.

28.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.07.2020.

27.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.07.2020.

24.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 23.07.2020.

23.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 22.07.2020.

22.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 21.07.2020.

21.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 20.07.2020.

20.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 17.07.2020.

17.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 16.07.2020.

16.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 15.07.2020.

15.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 14.07.2020.

14.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 13.07.2020.

13.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 10.07.2020.

10.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 09.07.2020.

09.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 08.07.2020.

08.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.07.2020.

07.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 06.07.2020.

06.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.07.2020.

03.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.07.2020.

02.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 01.07.2020.

01.07.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.06.2020.

30.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 29.06.2020.

29.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 26.06.2020.

26.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 25.06.2020.

25.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.06.2020.

24.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 23.06.2020.

23.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 22.06.2020.

22.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 19.06.2020.

19.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 18.06.2020.

18.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 17.06.2020.

17.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 16.06.2020.

16.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 15.06.2020.

15.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 12.06.2020.

12.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 11.06.2020.

11.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 10.06.2020.

10.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 09.06.2020.

09.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 08.06.2020.

08.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 05.06.2020.

05.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 04.06.2020.

04.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.06.2020.

03.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.06.2020.

02.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 01.06.2020.

01.06.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 29.05.2020.

29.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 28.05.2020.

28.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.05.2020.

27.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 26.05.2020.

26.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 25.05.2020.

25.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 22.05.2020.

22.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 21.05.2020.

21.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 20.05.2020.

20.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 19.05.2020.

19.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 18.05.2020.

18.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 15.05.2020.

15.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 14.05.2020.

14.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 13.05.2020.

13.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 12.05.2020.

12.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 11.05.2020.

11.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 08.05.2020.

08.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.05.2020.

07.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 06.05.2020.

06.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 05.05.2020.

05.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 04.05.2020.

04.05.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.04.2020.

30.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 29.04.2020.

29.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 28.04.2020.

28.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.04.2020.

27.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.04.2020.

24.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 23.04.2020.

23.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 22.04.2020.

22.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 21.04.2020.

21.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 16.04.2020.

16.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 15.04.2020.

15.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 14.04.2020.

14.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 13.04.2020.

13.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 10.04.2020.

10.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 09.04.2020.

09.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 08.04.2020.

08.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.04.2020.

07.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 06.04.2020.

06.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.04.2020.

03.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.04.2020.

02.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 01.04.2020.

01.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 31.03.2020.

31.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.03.2020.

30.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.03.2020.

27.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 26.03.2020.

26.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 25.03.2020.

25.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.03.2020.

24.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 23.03.2020.

23.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 20.03.2020.

20.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 19.03.2020.

19.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 18.03.2020.

18.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 17.03.2020.

17.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 16.03.2020.

16.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 13.03.2020.

13.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 12.03.2020.

12.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 11.03.2020.

11.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 10.03.2020.

10.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 09.03.2020.

09.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 06.03.2020.

06.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 05.03.2020.

05.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 04.03.2020.

04.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 03.03.2020.

03.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 02.03.2020.

02.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 28.02.2020.

28.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 27.02.2020.

27.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 26.02.2020.

26.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 25.02.2020.

25.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 24.02.2020.

24.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 21.02.2020.

21.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 20.02.2020.

20.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 19.02.2020.

19.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 18.02.2020.

18.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 14.02.2020.

14.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 13.02.2020.

13.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 12.02.2020.

12.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 11.02.2020.

11.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 10.02.2020.

10.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 07.02.2020.

07.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 06.02.2020.

06.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 05.02.2020.

05.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 04.02.2020.

04.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 03.02.2020.

03.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 31.01.2020.

31.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 30.01.2020.

30.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 29.01.2020.

29.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 28.01.2020.

28.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 27.01.2020.

27.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 24.01.2020.

24.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 23.01.2020.

23.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 22.01.2020.

22.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 21.01.2020.

21.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 20.01.2020.

20.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 17.01.2020.

17.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 16.01.2020.

16.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 15.01.2020.

15.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 14.01.2020.

14.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 13.01.2020.

13.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 10.01.2020.

10.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 09.01.2020.

09.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 08.01.2020.

08.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 06.01.2020.

06.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 03.01.2020.

03.01.2020.

Naziv dokumenta

Datum

Dnevne uplate i isplate na dan 23.04.2020.

23.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 22.04.2020.

22.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 21.04.2020.

21.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 16.04.2020.

16.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 15.04.2020.

15.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 14.04.2020.

14.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 13.04.2020.

13.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 10.04.2020.

10.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 09.04.2020.

09.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 08.04.2020.

08.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 07.04.2020.

07.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 06.04.2020.

06.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 03.04.2020.

03.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 02.04.2020.

02.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 01.04.2020.

01.04.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 31.03.2020.

31.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 30.03.2020.

30.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 27.03.2020.

27.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 26.03.2020.

26.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 25.03.2020.

25.03.2020

Dnevne uplate i isplate na dan 24.03.2020.

24.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 23.03.2020.

23.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 20.03.2020.

20.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 19.03.2020.

19.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 18.03.2020.

18.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 17.03.2020.

17.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 16.03.2020.

16.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 13.03.2020.

13.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 12.03.2020.

12.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 11.03.2020.

11.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 10.03.2020.

10.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 09.03.2020.

09.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 06.03.2020.

06.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 05.03.2020.

05.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 04.03.2020.

04.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 03.03.2020.

03.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 02.03.2020.

02.03.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 28.02.2020.

28.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 27.02.2020.

27.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 26.02.2020.

26.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 25.02.2020.

25.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 24.02.2020.

24.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 21.02.2020.

21.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 20.02.2020.

20.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 19.02.2020.

19.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 18.02.2020.

18.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 14.02.2020.

14.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 13.02.2020.

13.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 12.02.2020.

12.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 11.02.2020.

11.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 10.02.2020.

10.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 07.02.2020.

07.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 06.02.2020.

06.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 05.02.2020.

05.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 04.02.2020.

04.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 03.02.2020.

03.02.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 31.01.2020.

31.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 30.01.2020.

30.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 29.01.2020.

29.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 28.01.2020.

28.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 27.01.2020.

27.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 24.01.2020.

24.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 23.01.2020.

23.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 22.01.2020.

22.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 21.01.2020.

21.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 20.01.2020.

20.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 17.01.2020.

17.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 16.01.2020.

16.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 15.01.2020.

15.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 14.01.2020.

14.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 13.01.2020.

13.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 10.01.2020.

10.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 09.01.2020.

09.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 08.01.2020.

08.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 06.01.2020.

06.01.2020.

Dnevne uplate i isplate na dan 03.01.2020.

03.01.2020.