Služba laboratorijske dijagnostike

Služba je osnovana krajem 1946. godine i bila je u sklopu ostalih službi. Laboratorija, kao samostalna služba, 19.05.1968. godine se seli u suteren današnjeg Doma zdravlja “Čačak”, gde se i danas nalazi. Danas je laboratorija Doma zdravlja “Čačak” savremena i tehnički dobro opremljena. U njoj svakog radnog dana možete dobiti stručnu i profesionalnu uslugu tima koji sačinjavaju:

3 magistra farmacije – medicinske biohemije i 

18 laboratorijskih tehničara.

Služba je opremljena savremenim hematološkim analizatorima, biohemijskim analizatorima, analizatorima za određivanje parametara hemostaze i aparatom za celokupni pregled urina.

Obaveza naše laboratorije je da u svom radu koristimo principe dobre laboratorijske prakse kako bi pacijent i ordinirajući lekar dobili tačan i pravovremeni nalaz. Kvalitet rada se obezbeđuje tačno definisanom tehnologijom rada, a ostvaruje se sprovođenjem mera spoljašnje i unutrašnje kontrole kvaliteta. Rade se sve analize u vezu sa primarnom zdravstvenom zaštitom.

Radno vreme laboratorije Doma zdravlja “Čačak” od 07:00 do 20:00h

Kontakt telefon: 032/325 – 717, lokal 124

Prijem pacijenata: svakog radnog dana od 07:00 do 09:00h

Deca do 15 godina starosti moraju doći u pratnji roditelja ili staratelja.

Prijem hitnih pacijenata za hematološke analize i analize urina obavljaju je tokom celog dana, kao i subotom od 07:00 do 13:00h

Zakazivanje: radnim radnom od 11:00 do 17:00h uz obavezan laboratorijski uput 

Prednost pri prijemu u laboratoriju imaju deca, trudnice, određene dijagnoze, ostali…

Načelnik službe: mrph Dragana Ivanović

Glavni tehničar: Nevenka Milosavljević