Služba za zdravstvenu zaštitu žena

RASPORED RADA LEKARA ZA PERIOD OD 24.06.2024. DO 29.06.2024. GODINE

Prva ginekološka ambulanta je počela sa radom 1959. godine u sklopu Centra za majku i dete. Danas Služba za zdravstvenu zaštitu žena nalazi se u Domu zdravlja Čačak, ul. Veselina Milikića br. 9, kontakt telefon: 032/325-717, lokal: 122, 130, 218.

Služba obezbeđuje zdravstvenu zaštitu  za oko 50 000 žena generativnog doba. Ima 4 ginekološke ordinacije, kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, intervencije, ambulantu za juvenilnu ginekologiju  u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, školu za trudnice, citološku laboratoriju.

Zdravstvenu zaštitu obezbeđuje tim od: 6 lekara – specijalista ginekologije i akušerstva, 2 lekara na specijalizaciji, 2 diplomirana biologa – citologa, jedne više medicinske sestre i 10 ginekološko akušerskih sestara.

Radno vreme službe od ponedeljka do petka je u dve smene od 07:00h – 20:00h, a subotom od 07:00h -14:00h

Načelnik službe: Dr Dušica Isailović, specijalista ginekologije i akušerstva.
Glavna sestra službe: Ana Mitrović, viša medicinska sestra.
Broj ambulante glavne sestre ginekološkog dispanzera: 032/344-678
Delatnost službe odvija se kroz preventivu, dijagnostiku i lečenje svih oboljenja ženskih polnih organa, kao i putem kontinuiranog zdravstveno vaspitnog rada.

Preventivne usluge:
-preventivni ginekološki pregled (ginekološki  pregled pod spekulumom i bimanuelni pregled,uzimanje brisa po Papanikolau, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće i uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa,kolposkopija ;pregled dojki)
-sistematski pregledi
-ciljani pregled radi  ranog otkrivanje raka grlića materice
-ciljani pregled radi ranog otkrivanja raka dojke
-preventivne preglede radi planiranja porodice(lečenje steriliteta i kontracepcija)
-preventivne preglede trudnica i porodilja
-psihofizička priprema trudnice za porođaj.

Usluge dijagnostike i lečenja:
-prvi i  ponovni ginekolopški pregled radi lečenja
-ultrazvučni pregled trudnica i ostalih-ginekološki
-ultrazvučni pregled dojke
-ctg pregled
-kolposkopija
-eksfolijativna citologija tkiva reproduktivnih organa žena.

Druge dijagnostičko – terapijske ginekološke usluge :
-biopsija i eksperativna kiretaža cervikalnog kanala
-polipektomije
-skarifikacije Ovulae Nabothy
-aplikacija i ekstrakcija iuu (spirala).

Citološka laboratorija vrši sledeće usluge:
-analiza PAP testa
-analiza čistoće vaginalnog sekkreta
-analizu spermograma.

U citološkoj laboratoriji rade:
Jelena Lasica, diplomirani molekularni biolog i fiziolog, specijalista ćelijske biologije i histologije
Zvezdana Dobrosavljević, master biolog
Radno vreme citološke laboratorije od 07:00 – 14:00h.
Prijem materijala od 07:00 – 09:00h.

Kao značajna podrška zaštite zdravlja trudnica sprovodi se program psihofizičke pripreme trudnice za porođaj u kojem edukativne babice već od 1998. godine uspešno sprovode program koji se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela (kratka predavanja koja govore o fiziološkim osnovama porođaja, vežbe disanja, vežbe relaksacije i opuštanja, tehnika napinjanja i znaci za odlazak u porodilište). Škola počinje sa radom svakog drugog utorka u mesecu. U školi za trudnice radi Ljiljana Popović (ginekološko akušerska sestra).
Savetovalište za juvenilnu ginekologiju radi u službi školskog dispanzera. Rad obavlja Dr Dušica Isailović, ponedeljkom od 13:00h do 14:00h.

Timovi izabranih lekara i ginekološko akušerskih sestara:

Tim I:
Dr Dušica Isailović, specijalista ginekologije i akušerstva
Slavica Knežević, ginekološko akušerska sestra
Broj telefona ambulante: 032/343-388

Tim II:
Dr Ljilja Paunović, specijalista ginekologije i akušerstva
Tijana Vesković, ginekološko akušerska sestra
Broj telefona ambulante: 032/343-388

Tim III:
Dr Nevenka Dašić – Jovanić, specijalista ginekologije i akušerstva
Slavica Milojević, ginekološko akušerska sestra
Broj telefona ambulante: 032/343-394

Tim IV:
Dr Ana Antonijević, specijalista ginekologije i akušerstva
Milena Arsić, ginekološko akušerska sestra
Broj telefona ambulante: 032/343-384

Tim V:
Dr Snežana Ćojbašić, specijalista ginekologije i akušerstva
Omiljena Drulović, ginekološko akušerska sestra
Broj telefona ambulante: 032/344-682

Tim VI:
Dr Petar Janković, specijalista ginekologije i akušerstva
Vera Teofilović, ginekološko akušerska sestra
Broj telefona ambulante: 032/344-682

Ginekološko akušerske sestre na intervencijama:
Zagorka Čvrkić, ginekološko akušerska sestra

Ana Rozgić, ginekološko akušerska sestra

Jelica Ružičić, ginekološko akušerska sestra