Kontakt

Opšta ordinacija 1, broj telefona: 032/347-481, lokal 104

Ordinacija 2, broj telefona: 032/347-482, lokal 105

Ordinacija 3, broj telefona: 032/347-483, lokal 223

Ordinacija 4, broj telefona: 032/347-483, lokal 106

Ordinacija 5, broj telefona: 032/347-485, lokal 108

Ordinacija 6, broj telefona: 032/347-485, lokal 108

Načelnik, broj telefona: 032/347-480, lokal 111

Ginekologija:

Dr. Ranđić i Dr. Jeremić, broj telefona: 032/343-388 

Dr. Ćojbašić i Dr. Isailović, broj telefona: 032/344-682 

Dr. Karalić, broj telefona: 032/343-384 

Dr. Dašić Jovanić, broj telefona: 032/343-394 

Glavna sestra, broj telefona: 032/344-678