Važni telefoni

 

AMBULANTA NAMENJENA ZA PRIJEM PACIJENATA SA RESPIRATORNIM SIMPTOMIMA JE :

AMBULANTA BROJ 3 (AMBULANTA LjUBIĆ)
FIKSNI TELEFON: 032/356-993
MOBILNI TELEFON: 064/8650-749
064/8650-756
064/8650-746

CENTRALNA ZGRADA – (DOM ZDRAVLjA ČAČAK)

FIKSNI TELEFON: 032/325-717
MOBILNI TELEFON: 064/640-8640
064/640-8648
064/865-0766

 

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA