Svetski dan bez duvanskog dima

31. maj – svetski dan bez duvanskog dima

Pored svih do sada preduzetih mera u borbi protiv pušenja, oko trećina odraslog stanovništva naše zemlje su i dalje pušači. Ono što posebno zabrinjava su rezultati poslednjeg istraživanja zdravlja stanovništva Srbije koje ukazuje na porast broja pušača među mlađim populacijama ženskog pola.

Povodom obeležavanja Svetski dan bez duvanskog dima, a u cilju mobilisanja građana na razmišljanje i pozitivne promene stavova i ponašanja, Preventivni centar i Služba za polivalentnu patronažu Doma zdravlja Čačak će u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje organizovati zdravstveno promotivnu akciju u utorak, 31. maja u 11h u vrtiću “Sunce”.