Služba za finansijske, ekonomske i pravne poslove

Služba za finansijske, ekonomske i pravne poslove za Dom zdravlja i sve Službe Doma zdravlja obavlja: pravne, kadrovske, opšte poslove, knjigovodstvene i analitičke poslove, finansijske poslove, poslove odbrane, bezbednosti, zaštite na radu i protivpožarne zaštite, poslove sanitetskog snabdevanja i poslove javnih nabavki.