Savetovalište za dijabet

OBAVEŠTENjE ZA PACIJENTE

Od ponedeljka 03.04.2017g u Domu zdravlja ,,Čačak“počelo je sa radom

Savetovalište za dijabet
radno vreme
07-14,30
utorkom-dr Zorica Popović
četvrtkom-dr Marija Ćurčić
ostalim danima
sms Zorica Radojković
ms Milomirka Nikitović
tel-345-799
U okviru savetovališta pružaće se sledeće usluge

1.Osobama koje nemaju dijagnostikovan dijabet
-merenje krvnog pritisaka ,
-određivanje BMI,
-savetovanje u vezi sa ishranom i zdravim stilovima
života
2. Osobama koje imaju dijagnostikovan dijabet
-merenje glikemije – na prazan želudac i postprandijalne
-određivanje HBA1C
-merenje krvnog pritisaka ,
-određivanje BMI,
-izračunavanje kalorijskog unosa i određivanje
energetskih potreba
-savetovanje u vezi sa ishranom i zdravim stilovima
života
-pregled stopala
-saveti u vezi higijensko-dijetetskog režima
-edukacija obolelog za samodavanje insulina i korišćenje
aplikatora
3.Članovima porodice obolelih :
-pružaće se sve potrebne informacije o higijensko-
dijetetskom režimu obolelih od dijabeta
-vršiće se edukacija članova porodice za davanje insulina
i korišćenje aplikatora

4 Organizovaće se radovi u malim grupama i predavanja za sve zainteresovane (obolele, članove porodice obolelih , za osobe koje spadaju u rizičnu grupu..) . Predavanja će tematski obuhvatati kako preventivne teme tako i teme koje su od interesa za sam tok lečenja.

5 U okviru savetovališta radiće i telefonsko savetovalište gde će svi zainteresovani moći da dobiju informacije o svemu u vezi sa Dijabetom. Utorkom i četvrtkom u savetovalištu je lekar pa će zainteresovani moći da se čuju sa njim.ostalim danima u telefonskom savetovalištu će biti sestre.Telefonsko savetovalište će raditi svakoga dana od 11č -14 č

Za dolazak u Savetovalište za dijabet nije potreban uput izabranog lekara i participacija se ne plaća. Potrebno je samo doći sa knjižicom.