Saveti pacijentima

doctor-patient-advice
 
PREPORUKE PACIJENTIMA KOJI SU DOBILI UPUT ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata, potrebno je da dan pre dolaska u laboratoriju uzimate lakšu hranu do 18 časova. Posle 18 časova možete piti tečnosti, izuzev alkohola. Ujutru, pre dolaska u laboratoriju, nemojte ništa jesti niti piti. U slučaju da imate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu leka, jer lekovi mogu da utiču na tačnost rezultata. Vašu jutarnju dozu leka ponesite sa sobom i uzmite je posle vađenja krvi.

 

SAKUPLJANJE 24-ČASOVNOG URINA
Bocu koju ste dobili za sakupljanje 24-časovnog urina, u toku sakupljanja potrebno je držati zatvorenu na hladnom mestu. Način sakupljanja: Prvi dan prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vreme (npr. 6:00 časova). Sve sledeće porcije u toku dana i noći sakupljajte u bocu. Drugi dan prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu, otprilike u isto vreme oko 6:00 časova. Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno. Bocu sa urinom donesite u laboratoriju sa uputom Vašeg lekara.

 

UZIMANJE URINA  KOD BEBA
Najpravilniji način uzmanja urina kod beba je taj da se beba opere sapunom i ispere vodom, dobro se napoji, raspovije i sačeka da spontano urinira. Zahvati se srednji mlaz u sterilnu bočicu.  Međutim, kada to nije moguće koriste se i specijalne plastične kesice sa trakom oko otvora koje se mogu nabaviti u apoteci. Dete se takođe opere i kesica se pričvrsti oko genitalija, sme najduže da stoji jedan čas. Kada dete urinira, kesicu dostaviti u laboratoriju u kratkom vremenskom periodu.

 

URINOKULTURA
Urinokutura je mikrobiološka analiza koja otkriva i indentifikuje bakteriju koja može biti uzrok infekcije urinarnog trakta. Infekcija mokraćnih puteva češća je kod žena nego kod muškarca. Glavni razlog tome je taj što je ženska uretra kraća i bliža anusu. Ljudi koji dugo nose kateter  imaju veći rizik da dođe do infekcije mikraćnih puteva. Bakterije koje se izoluju kod takvih pacijenata često su vrlo rezistentne i teške za lečenje.

Urin se uzorkuje ujutru, odmah nakon ustajanja, obavezna je jutarnja toaleta a to podrazumeva da se pacijent opere sapunom i dobro ispere vodom. Ne treba se brisati peškirom niti ubrusom. Prvi mlaz se pusti a drugi mlaz se stavi u sterilnu bočici za urin. Pri mokrenju treba izbegavati dodirivanje ruba bočice sa genitalnim područjem. Bočica nikad ne treba da je puna do vrha. Uzorak urina se dostavi u laboratoriju u roku od 1 časa , ali ako pacijent nije u mogućnosti da ga dostavi u tom periodu  može se čuvati u frižideru oko 2 časa. Nalaz se čeka 24-48 časa. Upotreba antibiotika pre davanja uzorka, velikih količina vitamina C, uzimanje diuretika, držanje uzorka na toplom mogu biti uzrok netačnih rezultata testa.

 

PROCEDURA DAVANJA STOLICE ZA OKULTNO KRVARENJE
Otvorite poklopac bočice za uzimanje uzorka, koji sadrži pipaljku (štapić za uzimanje uzorka),
Uzmite malu količinu uzorka stolice, vrhom pipaljke za uzimanje uzorka, zaranjajući je na 3 različita mesta istog uzorka stolice i stavite ga u bočicu za uzimanje uzorka i dobro zatvorite bočicu. Proces ponoviti u 3 uzastopna dana (odnosno u 3 uzastopne stolice).Bočicu za uzimanje stolice čuvati na temperaturi od 2 do 8 stepeni Celzijusa. Nakon što ste uradili napred navedeno, bočicu sa uzetim uzorkom doneti u laboratoriju.

 

KOPROKULTURA
Koprokultura je mikrobiološka pretraga uzorka stolice, sa ciljem identifikacije patogenih bakterija, koje mogu biti uzročnik učestalih stolica, odnosno dijareje.

Stolica za bakteriološki pregled uzima se neposredno posle defekacije, koju treba vršiti u dobro opranom sudu bez upotrebe dezificionog sredstva. Uzorak uzeti sa više mesta, birajući sluzave, krvave i gnojave delove, ako ih ima. Kod odojčadi stolica se uzima sa pelene na isti način kao i kod odraslih. Treba uzeti  3-4 kašičice materijala, tako da posudica za feces bude do pola ispunjena. Čep posude dobro zatvoriti. Transport do laboratorije obaviti u roku od dva časa.
U slučaju negativnog nalaza analizu treba ponoviti još dva puta, da bi se mogao isključiti eventualni patogen. Nalaz se čeka 72-96 časa.

 

BRIS GRLA
Bris se uzima ujutru, pre pranja zuba i unošenja hrane. Ukoliko se mora uzeti u toku dana, potrebno je da prođe bar dva časa od poslednjeg uzimanja hrane. Pacijent ne sme osam časova pre uzimanja brisa koristiti bilo kakav antibiotik niti ispirati usta bilo kakvim dezificijensom. Nalaz se čeka 24-48 časa.

 

PRIPREMA ZA OGTT 
Oralni test tolerancije glukoze (OGTT) se radi kada postoji sumnja na diabetes mellitus, sumnja na gestacijski diabetes ili poremećenu toleranciju na glukozu. Test se izvodi tako što se prvo određuje glukoza na tašte, zatim pacijent popije određenu količinu šećera rastopljenog u vodi, pa se glukoza određuje u uzorcima krvi uzetih nakon 60 i 120 min. Test se radi ujutro, na tašte posle 12h noćnog gladovanja. Pacijent ne sme da jede tokom izvođenja testa, niti da puši, može da pije vodu. 30 minuta pre izvođenja testa pacijent treba da miruje.

 

PROTROMBINSKO VREME (PT) I INR (INTERNATIONAL NORMALIZED RATIO)
Vrednosti PT i INR se koriste za kontrolu i podešavanje doze Vaše oralne antikoagulantne terapije. Terapiju uzimajte uveče (poželjno u isto vreme), a krrv za analizu vaditi u jutarnjim satima. Preporučuje se da interval između uzimanja leka i vađenja krvi za INR bude 12 časova.

Za zdravu populaciju vrednost INR je između 0,9-1,3. U slučaju duboke venske tromboze, ugradnje srčanih zalistaka, atrijalne fibrilacije i kardioverzije ciljana vrednost INR je 2,5, posle infarkta miokarda 2,5-3,5, dok kod rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije ciljana INR vrednost je 3,5.

U ranim fazama lečenja INR se kontroliše svaki drugi dan, a potom jednom u sedam dana, da bi po postizanju ciljne vrednosti, kod stabilnih pacijenata, preporuka bila jednom u mesec dana. INR je potrebno odrediti prilikom svake promene u kliničkoj slici ili terapiji pacijenta, obzirom da brojni lekovi, preparati, hrana mogu uticati na vrednosti INR .

 

ZAŠTO JE VAŽNO DOJENJE
Nauka je dokazala da su deca dojena do šestog meseca i koja posle tog uzrasta uz pravilnu dopunsku ishranu nastavljaju sa sisanjem, izložena manjem riziku od podhranjenosti, 3 puta manjem riziku od sindroma iznenadne smrti, 5 puta manjem riziku od infekcija urinarnog trakta, ređe oboljevaju i umiru od gastrointestinalnih bolesti, akutnih infekcija disajnih puteva, 2 puta ređe od zapaljenja srednjeg uva. Znatno ređe obolevaju od alergija i ekcema, imaju bolji vid na testovima u uzrastu od 4 i 36 meseci, 2 puta su manje izložena riziku za oboljevanje od šećerne bolesti, pokazuju bolje rezultate intelektualnih sposobnosti, dva puta ređe obolevaju od malignih bolesti pre 15. godine života, mnogo ređe obolevaju od visokog pritiska i srčanih oboljenja tokom kasnijeg života.
Svaka majka koja doji najmanje dva meseca smanjuje rizik od pojave karcinoma jajnika za 25%, smanjuje rizik od razvoja karcinoma dojke pre menopauze za 50 %, znatno lakše reguliše težinu nakon porođaja.

Zahvaljujući dojenju majkama dijabetičarima treba mnogo manje insulina, u toku prvih 6 meseci po porođaju, ukoliko se odojče hrani majčinim mlekom i sisa na zahtev, a menstrualni ciklus nije uspostavljen, majka je 98% zaštićena od nove trudnoće. Posle sestog meseca do ponovnog uspostavljanja menstrualnog ciklusa, stepen zaštite je 96%.

 

INFLUENZA- GRIP
Influenca- grip je akutno virusno oboljenje respiratornog trakta (gornjih i ili donjih respiratornih puteva), prouzrokovano influenca virusom obično A ili B tipa. Simptomi se javljaju nakon 18-72 časa od infekcije. Oboljevanje prati jako povišena temeratura, glavobolja, bolovi u grlu, mišićima, zglobovima i kašalj. Kašalj je često težak i produžen, a ostale manifestacije bolesti se same povlače i do ozdravljenja dolazi posle 2-7 dana.
Kod većine ljudi prolazi bez komplikacija. Komplikacije mogu imati starije osobe sa hroničnim bolestima i smanjenom otpornošću organizma. Najčešće komlikacije su bronhitis ili sekundarna bakterijska pneumonija. Grip zato predstavlja rizično oboljenja za stara lica i hronične bolesnike.
Grip predstavlja ozbiljnije oboljenje od obične prehlade, koju prate samo kijavica, vodnjikave oči i iritacija grla,tj. simptomi od strane gornjih respiratornih puteva i obično bez povišene telesne temperature i bolova u mišićima.
Pacijent oboleo od gripa je infektivan 3-5 dana od pojave simptoma a kod dece je i do 7 dana. Jedina prevencija oboljevanja od gripa može biti pravovremeno davanje vakcine. Nakon dobijanja vakcine zaštitni imunitet se stvara u roku od 3 nedelje.
Kako se leči?
Kao i kod mnogih virusnih oboljenja terapija je simptomatska, paracetamol za sniženje telesne temperature, bolova u mišićima i glavobolje, dovoljan unos tečnosti i vitamina i odmor. Stari i hronični pacijenti,kao i sva lica sa smanjenom otpornošću organizma zahtevaju nadzor izabranog lekara.