Dan borbe protiv moždanog udara

Moždani udar (šlog) je vodeći uzrok invalidnosti i drugi uzrok skraćenja životnog veka u Srbiji. Jedna trećina bolesnika koja doživi moždani udar preživljava sa različitim, često teškim posledicama i trajnom onesposobljenošću za samostalan svakodnevni život. Najznačajniji faktori koji povećavaju rizik za nastanak moždanog udara, a na koje u značajnoj meri možemo uticati su: visina krvnog pritisaka, upotreba duvana i alkohola, nepravilna ishrana, gojaznost, fizička neaktivnost i hroničan stres.
Dovoljan je samo kratak pregled ovih najznačajnijih faktora pa da postane sasvim jasno da korigovanjem svojih životnih navika možemo značajno smanjiti/smanjivati verovatnoću za nastanak moždanog udara.
U četvrtak 09.06.2016.godine, povodom Dana borbe protiv moždanog udara, Preventivni centar Doma zdravlja Čačak će u saradnji sa Službom za polivalentnu patronažu vršiti zdravstveno-vaspitnu aktivnost u prostorijama MZ “Stari grad” u periodu od 9-11h .