Akreditacija

-Dom zdravlja „Čačak“ akreditovan je jula 2013.godine od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

-07.03.2016.godine sklopili smo Ugovor o akreditaciji (br. RA-57-02) sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova RS sa ciljem ponovne akreditacije. Želja nam je da u skladu sa pravilima struke unapređujemo kvalitet rada i pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

-Spoljašnje ocenjivanje od strane Agencije za akreditaciju sprovešće se u periodu od 29.05 – 01.06.2016.godine.