11. jul – Svetski dan stanovništva

PeopleWorldSanjaGjeneroStock

Povodom 11. jula – Svetskog dana stanovništva, Preventivni centar će u saradnji sa Službom za polivalentnu patronažu 07.07.2016. godine vršiti zdravstveno – vaspitnu aktivnost u Domu penzionera u ulici Balkanska br. 6 od 09 do 11h.

U holu Doma zdravlja Čačak biće prikazana zdravstvena izložba sa navedenom tematikom.