• +381 (032)  325-717 

O nama

domzdravljaca

Dom zdravlja Čačak osnovan je 01.01.1953. godine kao Dom narodnog zdravlja koji je objedinjavao Gradsku polikliniku, dečiji dispanzer, zubnu ambulantu, antituberkolozni dispanzer, kožnovenerični dispanzer i sve ambulante na području sreza.

Objekat današnjeg Doma zdravlja izgrađen je u periodu od 1964. – 1968.godine i do 2014.godine funkcioniše kao organizaciona jedinica Zdravstvenog centra Čačak. Jula meseca 2014.godine Dom zdravlja se odvaja od Zdravstvenog centra Čačak kao nezavisna ustanova registrovana u Privrednom sudu u Čačku, sa Skupštinom grada Čačka kao osnivačem.

Direktor : dr Aleksandar Pajović, specijalista opšte medicine

Adresa: Veselina Milikića 9, 32000 Čačak

Telefoni:

032 -325 – 717 – centrala
032-323 – 660 – direktor

LJUDSKI RESURSI

U Domu zdravlja Čačak je zaposleno 473 radnika na neodređeno vreme i to:

408 medicinskih radnika od toga:

 • 109 lekara (71 specijalista od kojih je 16 na specijalizaciji, 22 lekara opšte prakse od čega 4 primarijusa i jedan magistar medicinskih nauka)
 • 40 stomatologa (29 specijalista od kojih je 1 na specijalizaciji, 10 opštih stomatologa)
 • 2 farmaceuta
 • 33 radnika sa visokom stručnom spremom
 • 215 radnika sa srednjom stručnom spremom
 • 9 zdravstvenih saradnika (1 specijalista, 8 sa visokom stručnom spremom)

65 nemedicinskih radnika od toga:

 • 4 administrativna radnik
 • 61 radnika u tehničkoj službi  (1 sa visokom stručnom spremom, 3 sa srednjom stručnom spremom , 13 VK radnika, 13 KV radnika, 31 NKU radnik.

U Domu zdravlja Čačak trenutno radi 24 radnika na određeno vreme:
21 medicinski radnik od toga:

 • 9 lekara
 • 4 radnika sa višom stručnom spremom
 • 8 radnikasa srednjom stručnom spremom

3 nemedicinska radnika od toga:

 • 1 sa višom stručnom spremom
 • 1 VK radnik
 • 1 NK radnik