O nama

Dom zdravlja “Čačak” u Čačku osnovan je 01.01.1953. godine. Jedno vreme pre toga funkcionisao je kao Narodna ambulanta i imao nekoliko odeseka: interni, zubarski, hirurški i savetovalište za trudnice, a kasnije i antituberkoluzni dispanzer i savetovalište za majku i dete. Godine 1953. kada je počelo samostalno finansiranje zdravstvenih ustanova, osniva se Dom narodnog zdravlja, koji pored prethodno pomenutih službi sadrži i kožno – venerični dispanzer, kao i novoizgrađene ambulante u Mrčajevci i Slatina.

Objekat današnjeg Doma zdravlja izgrađen je u periodu od 1964. do 19.05.1968. godine kada je završena sadašnja zgrada. Od tada do jula 2014. godine Dom zdravlja u Čačku funkcionisao je kao organizaciona jedinica Zdravstvenog centra Čačak.

Od jula meseca 2014. godine od Zdravstvenog centra Čačak odvaja se kao nezavisna ustanova sadašnji Dom zdravlja “Čačak” u Čačku, sa Skupštinom grada Čačka kao osnivačem.

Galvni objekat se nalazi u centru grada, u ulici Veselina Milikića br. 9.

Ukupna površina 636000 m2 na 24 lokacije.

Pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na teritoriji Opštine Čačak.

Na ovoj teritoriji po popisu iz 2023. godine ima 107598 stanovnika.

Direktor : dr Aleksandar Pajović, specijalista opšte medicine

Kontakt telefoni:

032/325 – 717 – centrala
032/323 – 660 – direktor

Dom zdravlja “Čačak” sadrži sledeće službe:

 1. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I ŠKOLSKE DECE sa Odsekom za razvojno savetovalište i Savetovalište za mlade
 2. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
 3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA (sa 23 ambulante od kojih su 4 u samom gradu, ostale na seoskom terenu i sa Centrom za prevenciju)
 4. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
 5. SLUŽBA ZA KUĆNO LEČENJE I NEGU
 6. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI I SANITETSKOG PREVOZA
 7. SLUŽBA ZA POLIVALENTNU PATRONAŽU
 8. SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
 9. SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
 10. SLUŽBA SOCIJALNE MEDICINE I STATISTIKE
 11. TEHNIČKA SLUŽBA
 12. SLUŽBA ZA FINANSIJSKE, EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

Odsek za finansijske poslove

Odsek za ekonomske poslove

Odsek za pravne i kadrvoske poslove

13. APOTEKARSKA SLUŽBA

U Domu zdravlja ,,Čačak“ Čačak zaposleno je ukupno 420 radnika na neodređeno vreme i 35 radnika na određeno vreme.

Na neodređeno vreme:
– 96 lekara
– 19 doktora stomatologije
– 3 farmaceuta
– 188 medicinskih sestara (152 srednja stručna sprema +36 viša stručna sprema)
– 37 stomatološke sestre
– 8 zubnih tehničara ( 7 srednja stručna sprema i 1 viši zubni tehničar)
– 4 zdravstvena saradnika
– 19 nemedicinskih administrativnih radnika
– 46 nemedicinskih i pomoćnih radnika

Na određeno vreme:
– 9 lekara
– 3 doktora stomatologije
– 1 farmaceut
– 10 medicinskih sestara (8 srednja stručna sprema i 2 viša stručna sprema)
– 4 zdravstvena saradnika
– 1 nemedicinski administrativni radnik
– 7 nemedicinskih i pomoćnih radnika.