• +381 (032)  325-717 

Konkursi

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA “ČAČAK” ČAČAK NA MANDATNI PERIOD OD 4 GODINE