• +381 (032)  325-717 

Dnevne isplate

ДОМ ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Веселина Миликића бр.9
 Управа за трезор 840-866661-36
18.02.2019.
ПРЕНОС СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
О5А Плате 3,087,166.84
05Б Превоз   
05Е Остали директни и индиректни трошкови   
05Ј Јубиларне награде   
05Т Отпремнине   
  Партиципација 250.00
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
06А Плате 15,568,771.53
06Б Превоз   
06Ц Енергенти   
06Е Материјални и остали трошкови   
06И Финансирање инвалида  
06Ј Јубиларне награде   
06Т Отпремнине   
062 Лекови са Листе лекова  
064 Санитетски и медицински потрошни материјал  
986 Лекови ван Уговора (октреотид и ланреотид)  
06G Трошкови погребних услуга  
  Партиципација 29,450.00
  Пренос средстава са сопственог рачуна  
УКУПНО: 18,685,638.37
ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
О5А Плате 3,087,166.84
05Б Превоз  
05Е Остали директни и индиректни трошкови  338,129.74
05Ј Јубиларне награде   
05Т Отпремнине   
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
06А Плате 15,568,771.53
06Б Превоз  
06Ц Енергенти   
06Е Материјални и остали трошкови  1,397,735.88
06И Финансирање инвалида  
06Ј Јубиларне награде   
06Т Отпремнине   
062 Лекови са Листе лекова 590,022.27
064 Санитетски и медицински потрошни материјал 1,182,500.00
986 Лекови ван Уговора (октреотид и ланреотид)  
ОСТАЛО  
  Породиљско боловање  
  Издаци за опрему финансирани средствима града Чачка  
УКУПНО: 22,164,326.26