• +381 (032)  325-717 

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Služba obezbeđuje zdravstvenu zaštitu  za oko 50 000 žena generativnog doba. Ima 4 ginekološke ordinacije, kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, školu za trudnice i citološku laboratoriju. Zdravstvenu zaštitu obezbeđuje tim od:

 • šest specijalista ginekologije i akušerstva
 • tri doktora medicine na specijalizaciji
 • jedan diplomirani molekularni biolog
 • jedan  diplomirani molekularni biolog i fiziolog
 • jedne strukovne medicinska sestra
 • devet ginekološko – akušerskih sestara
 • dva laboratorijska tehničara

Načelnik službe: Dr Snežana Ćojbašić, specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra službe: Svetlana Jovašević, sms

Dom zdravlja Čačak

Veselina Milikića br. 9

telefon: 032/325-717, lokal: 122.

služba glavne sestre: 032/344-678

Radno vreme: 

I smena 7h – 14:30h

II smena 13:30 – 20h

Subotom 7h -14:30h

Radno vreme citološke laboratorije od 7h – 20h, prijem materijala od 7h – 9h.

Preventivne usluge

 • preventivni ginekološki pregled (ginekološki  pregled pod spekulumom i bimanuelni pregled,uzimanje brisa po Papanikolau, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće i uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa, kolposkopija, pregled dojki)
 • sistematski pregledi
 • ciljani pregled radi  ranog  otkrivanje raka grlića materice
 • ciljani pregled radi ranog otkrivanja raka dojke
 • preventivne preglede radi planiranja porodice (lečenje steriliteta i kontracepcija)
 • preventivne preglede trudnica i porodilja
 • psihofizička priprema trudnice za porođaj

Usluge dijagnostike:

 • ultrazvučni pregled trudnica i ostalih
 • ultrazvučni pregled dojke
 • CTG pregled
 • kolposkopija
 • eksfolijativna citologija tkiva reproduktivnih organa žena
 • biopsija i eksperativna kiretaža cervikalnog kanala
 • polipektomije
 • skarifikacije Ovulae Nabothy
 • aplikacija i ekstrakcija iuu (spirala)

Citološka laboratorija vrši sledeće usluge:

 • analiza PAP testa
 • analiza čistoće vaginalnog sekreta
 • analizu spermograma

Škola za trudnice

Kao značajna podrška zaštite zdravlja trudnica sprovodi se program psihofizičke pripreme trudnice za porođaj u kojem edukativne babice još od 1998. godine uspešno sprovode program koji se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela (predavanja koja govore o fiziološkim osnovama porođaja, vežbe disanja, vežbe relaksacije i opuštanja, tehnika napinjanja i znaci za odlazak u porodilište).

Program se sprovodi dva puta nedeljno utorkom i četvrtkom od 12h – 13h.

Školu za trudnice vodi Svetlana Jovašević, sms

Timovi izabranih lekara i ginekološko akušerskih sestara:

Tim I:

Dr Vesna Karalić, specijalista ginekologije i akušerstva

Ana Rozgić, ginekološko akušerska sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda: 032/343-384.

Zakazivanje se vrši  pre podne od 11h-12h, a posle podne od 17h-18h.

Tim II:

Dr Danka Ranđić, specijalista ginekologije i akušerstva

Jelica Ružičič, ginekolokško akušerska sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda: 032/343-388.

Zakazivanje se vrši  pre podne od 11h-12h, a posle podne od 17h-18h.

Tim III:

Dr Snežana Ćojbašić, specijalista ginekologije i akušerstva

Omiljena Drulović, ginekološko akušerska sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda: 032/344-682.

Zakazivanje se vrši  pre podne od 11h-12h, a posle podne od 17h-18h.

Tim IV:

Dr Nevenka Dašić Jovanić, specijalista ginekologije i akušerstva

Slavica Milojević, ginekološko akušerska sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda: 032/343-394.

Zakazivanje se vrši  pre podne od 11h-12h, a posle podne od 17h-18h

Tim V:

Dr Dušica Isailović, specijalista ginekologije i akušerstva

Slavica Knežević, ginekološko akušerska sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda: 032/344-682.

Zakazivanje se vrši  pre podne od 11h-12h, a posle podne od 17h-18h

Tim VI:

Dr Ljilja Paunović, specijalista ginekologije i akušerstva

Ljiljana Popović, ginekološko akušerska sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda: 032/343-388

Zakazivanje se vrši  pre podne od 11h-12h, a posle podne od 17h-18h

Tim VII:

Dr Petar Janković, specijalista ginekologije i akušerstva

Vera Teofilović, ginekološko akušerska sestra

Broj telefona za zakazivanje pregleda: 032/343-394

Zakazivanje se vrši  pre podne od 11h-12h, a posle podne od 17h-18h

 

Nedeljni raspored rada lekara u službi za zdravstvenu zaštitu žena u periodu od 27.07. do 31.07.2020. godine.