• +381 (032)  325-717 

Služba za zdravstvenu zaštitu dece

Služba za zdravstvenu zaštitu dece pruža zdravstvene usluge deci od rođenja do polaska u školu. Cilj službe je očuvanje i unapređenje zdravlja dece.

Služba se sastoji od tri organizacione jedinice:

 • zdravstvena zaštita bolesne dece
 • savetovalište za zdravu decu
 • razvojno savetovalište

U službi je zaposleno: 9 specijalista pedijatrije, 1 dečiji psihijatar, 1 medicinski psiholog, 1 socijalni radnik , 2 defektologa, 4 više medicinske sestre i 7 medicinskih sestara.

Načelnik službe: Dr Ivana Lazović, pedijatar

Glavna sestra sužbe: Vms Ljiljana Toroman

Adresa: Učiteljska br.3

telefon: 032/ 325-717 lokal 118, 126, 128 ili 032/ 326-046

Radno vreme:

I smena 07h – 14:30h

II smena 13:30h – 20h

Timovi lekar – sestra su:

 1. Dr Ivana Lazović (pedijatar) / Dragana Obradović (ms)
 2. Dr Sanja Jovanović (pedijatar) / Jelena Šutrović (ms)
 3. Dr Dragana Perin (pedijatar) / Ana Dragićević (ms)
 4. Dr Kata Tmušić (pedijatar) / Milijana Lazović (ms)
 5. Dr Jelena Nikolić (pedijatar) / Mirjana Anđelić (vms)
 6. Dr Branka Romandić (pedijatar) / Zorana Tomašević (ms)
 7. Dr Mirjana Mraković (pedijatar) / Vesna Lečić (vms)
 8. Dr Olivera Jekić (pedijatar) / Marina Kolaković (ms)
 9. Dr Petar Jocović (pedijatar) / Ana Bogdanović (ms)

 Savetovalište  za ishranu dece (svaki drugi četvrtak prepodne)

dr Sanja Jovanović, subspecijalista za ishranu

Pregledi se zakazuju na telefon: 032/325-717,  lokal 126 ili 032/326-046

Gastroenterološka ambulanta (svaki drugi četvrtak popodne od 17h-20h)

Služba obavlja UZ abdomena dece

Dr Jelena Nikolić, subspecijalista gastroenterolog

Pregledi se zakazuju  na telefon: 032/325-717, lokal 126 ili 032/326-046.

Program preventivnih delatnosti obuhvata:

 • sistematske preglede novorođenčadi do jedne godine
 • sistematske/kontrolne preglede male dece do šest godina
 • pregled pedijatra pre upućivanja u vrtić
 • sprovođenje imunizacije po kalendaru vakcinacije
 • praćenje rasta i razvoja dece i zdravstveno vaspitni rad

Savetovalište za zdravu decu:

 • Ponedeljkom: Dr Perin – Dr Tmušić
 • Utorkom: Dr Lazović – Dr Jovanović
 • Sredom: Dr Nikolić – Dr Romandić
 • Četvrtkom: Dr Mraković
 • Petkom: Dr Jekić – Dr Jocović

UZ kukova rade:

 • Ponedeljkom:  Dr Jelena Nikolić
 • Sredom: Dr Petar Jocović
 • Četvrtkom: Dr Branka Romandić
 • Petkom: Dr Mirjana Mraković

Ultrazvuk kukova se zakazuju na telefon: 032/325-717,  lokal 126 ili 032/326-046 i radi se od 13h do 14h.

Razvojno savetovalište radi na ranom otkrivanju  i otklanjanju faktora rizika za nastanak poremećaja psihomotornog i psihosocijalnog razvoja i prati zdravstveno stanje dece sa smetnjama u razvoju.

Tim razvojnog savetovališta čine:

Dr Slavica Matijević, dečiji psihijatar

Jasmina Kandić – Šipetić, specijalista medicinske psihologije

Marija Dukić, logoped

Ivana Miletić, logoped

Danijela Vukotić, socijalni radnik

Slavica Trifunović, medicinska sestra

Pregledi se zakazuju na telefon: 032/325-717 lokal 128

Sistematski pregledi za upis u prvi razred vrši se kod svog izabranog pedijatra i pregledi počinju početkom aprila. Potrebno je doneti izveštaje pregleda: ORL-a, oftamologa, fizijatra, stomatologa, logopeda, pregled krvne slike i urina.

U saradnji sa psihologom iz naše službe ili iz škole, vrši se procena psihofizičke i emocionalne zrelosti deteta.

 

 

Nedeljni raspored rada lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece u periodu od 27.07. do 31.07.2020. godine.