• +381 (032)  325-717 

Služba za polivalentnu patronažu

Služba za polivalentnu patronažu osnovana je kao monovalentna služba u sklopu Gradske bolnice i u početku je obavljala posete porodiljama i TBC bolesnicima. Krajem 70-tih godina služba postaje polivalentna i zajedno sa Službom kućne nege i lečenja, u sklopu Doma zdravlja Čačak, obavlja posete svim populacijama na teritoriji opštine Čačak.

Od 2003. godine služba funkcioniše samostalno u okviru Doma zdravlja. Gradske, prigradske kao i 52 seoska mikroreona, populaciju od oko 120 000 stanovnika pokriva 19 patronažnih sestara sa završenom Višom medicinskom školom. U službi je prisutna zdravstvena medijatorka zadužena za rad sa romskom populacijom. Seoske tereni se obilaze organizovano u 2 tima sa 2 službena vozila.

Glavna sestra:  Živka Milovanović, viša medicinska sestra

Radno vreme službe: od 7h do 14h

U okviru službe postoji Telefonsko savetovalište koje radi svakim danom od 7h do 14h, uključujući subotu i nedelju od 07h do 14h.

Kontakt telefon: 032/320 – 232