• +381 (032)  325-717 

Vakcina protiv gripa

Vakcina protiv gripa dostupna u Domu zdravlja Čačak i u isturenim ambulantama. Svi zainteresovani građani se mogu javiti svom izabranom lekaru.

   Pročitaj više ...   

Savetovalište za dijabet

Pročitaj više...

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

   Pročitaj više ...   

Dom zdravlja

Dom zdravlja Čačak osnovan je 01. 01.1953 kao Dom narodnog zdravlja koji je objedinjavao Gradsku poliklioniku,dečiji dispanzer,zubnu ambulantu,antituberkolozni dispanzer, ...

   Pročitaj više ...   

Radno vreme

I smena 07h – 14:30h
II smena 13:30h – 20h

   Pročitaj više ...   

Naše službe

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Pročitaj više ...

Služba za zdravstvenu zaštitu dece

Pročitaj više ...

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece

Pročitaj više ...

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Pročitaj više ...

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Pročitaj više ...

Služba za polivalentnu patronažu

Pročitaj više ...

Služba za kućno lečenje i negu

Pročitaj više ...

Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza

Pročitaj više ...

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Pročitaj više ...

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Pročitaj više ...

Služba za finansijske, ekonomske i pravne poslove

Pročitaj više ...

Služba za tehničke poslove

Pročitaj više ...

Apotekarska služba

Pročitaj više ...