• +381 (032)  325-717 

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece

Načelnik službe: Dr Danijela Vasev – Radonjić – pedijatar
Glavna sestra službe : Mirjana Caković – strukovna medicinska sestra
Ul. Učiteljska br. 3
Tel : 032 / 344-672

032 / 325 – 717 LOKAL: 129 – ŠKOLSKI DISPANZER
032 / 325 – 717 LOKAL: 128 – SAVETOVALIŠTE ZA MLADE

RADNO VREME :  07h – 20h

I smena 07h – 14:30h
II smena 13h – 20h
Pauza: 09 – 09:30h  ordinacije br.1,3
Pauza: 09:30 – 10h  ordinacije br.2,5
Pauza: 15:30 – 16h  ordinacije br.1,3
Pauza: 16 – 16:30h  ordinacije br.2,5

DECA DO 15. GODINA STAROSTI MORAJU NA PREGLED DOĆI U PRATNJI RODITELJA ILI STARATELJA , OSIM AKO NIJE U PITANJU  HITAN SLUČAJ !!!

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece pruža zdravstvene usluge deci od 7. do 18. godine života , odnosno od prvog razreda osnovne škole pa do završetka četvrtog razreda srednje škole.
Sa polaskom deteta u prvi razred osnovne škole, zdravstveni karton se službenim putem prenosi iz Službe za zdravstvenu zaštitu dece u Službu za zdravstvenu zaštitu školske dece, gde se detetu otvara školski karton, a roditelji potpisuju ugovor sa izabranim lekarom – pedijatrom , koji će nastaviti dalje lečenje i praćenje deteta. Po završenoj srednjoj školi, a kada dete napuni 18. godina života, zdravstveni  karton deteta se službenim putem prenosi u Službu za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva.
U školskom dispanzeru obavljaju se pregledi bolesne dece i preventivni pregledi koji obuhvataju: sistematske preglede dece, kontrolne  preglede, preglede radi vakcinacije dece, preglede za sportska takmičenja, rekreativnu nastavu, škola u prirodi, ekskurzije, preglede za lekarska uverenja za upis u srednju školu, pregled za smeštaj deteta u đački dom i sl.

Prema Zakonu RS o zdravstvenoj zaštiti stanovništva, obaveza je da se na sistematske preglede pozivaju deca određenog uzrasta:u prvom, trećem, petom i sedmom razredu osnovne škole i prvom i trećem razredu srednje škole.Sistematski pregledi podrazumevaju izvođenje kliničkog preleda i dijagnostičkih procedura u cilju ranog otkrivanja određenih bolesti, deformiteta i komplikacija kod dece.
Preventivni  kontrolni pregledi školske  dece koji se obavljaju u parnim razredima: u drugom, četvrtom, šestom, osmom razredu osnovne i drugom i četvrtom razredu srednje škole podrazumevaju dalje praćenje zdravstvenog stanja dece po ” indikacijama “, što znači da su obuhvaćena deca kod kojih je na prethodnim sistematskim pregledima utvrđena potreba za konsultacijom fizijatra, endokrinologa i sl.
Preventivni pregledi dece radi vakcinacije takođe se obavljaju pozivanjem dece, pozivom na kućnu adresu / poziv naslovljen na roditelja, a uz obaveznu pratnju roditlja ili staratelja.
U školskom dispanzeru sprovodi se vakcinacija dece vakcinom dT Pro Adultis / vakcina protiv difterije i tetanusa / , polyo vakcinom / vakcina protiv dečje paralize / , koje se daju u 14. godini života deteta  i vakcinom HEP ” B” / protiv žutice /, koju deca primaju u tri doze / po šemi 0 , 1, 6 / u šestom razredu OŠ , a na osnovu člana 25. Zakona o zaštiti stanovništva  od zaraznih bolesti.
Preventivni pregledi dece se zakazuju, a obavlja  ih isključivo izabrani lekar  deteta.

Pregledi bolesne dece obavljaju se u prizemlju zgrade, u prostorijama školskog dispanzera, a preventivni pregledi u prostorijama školskog dispanzera na drugom spratu u tzv. SAVETOVALIŠTU ZA MLADE.

Rad u savetovalištu za mlade odvija se po principu multidisciplinarne saradnje u cilju edukacije zdravih stilova života. U timu rade: pedijatar, psiholog, po potrebi socijalni radnik, viša medicinska sestra i timska sestra izabranog lekara.

Pregled i prijem pacijenata vrši se po stepenu hitnosti što je jasno istaknuto na oglasnioj tabli.
Pregledi kod svog izabranog lekara se zakazuju telefonom na broj 032 / 344 – 672 ili lično ili na broj telefona call centra 0113620000 čije radno vreme od 08 do 20h.
Pregledi za ekskurzije i rekreativne nastave rade se danima kada izabrani lekar radi sa zdravom decom u savetovalistu.
Početkom maja počinju pregledi za upis u srednje škole. Lekarski pregledi se participiraju 360 dinara kao i prethodnih godina.
Pozivi se upućuju pismenim putem ili telefonskim pozivom.

U službi za zdravstvenu zaštitu školske dece radi sedam pedijatara i jedan doktor medicine.

TIMOVI : IZABRANI LEKAR                        MEDICINSKA SESTRA

Dr Danijela Vasev – Radonjić ——————–Mirela Božović – Lazarević
Dr Biljana Popadić ——————————-Mirjana Trifunović
Dr Dubravka Ružić——————————–Dragana Brdar
Dr Gordana Vojinović —————————-Vera Ranković
Dr Srećko Filipović  —————————— Snežana Jeković
Dr Marija Stajić – pedijatar ———————————–Vesna Gavrilović

Ukoliko Vaš izabrani lekar ne radi, obratite se lekaru koji je određen kao zamena:

LEKARI :                                                                ZAMENA :

Dr Biljana Popadić – pedijatar———————Dr Gordana Vojinović- pedijatar
Dr Dubravka Ružić – pedijatar——————– Dr Danijela Vasev – Radonjić – pedijatar
Dr Gordana Vojinović – pedijatar—————–Dr Biljana Popadić – pedijatar
Dr Srećko Filipović – pedijatar——————–
Dr Marija Stajić —————Dr Nataša Jovanović – pedijatar

Raspored rada pedijatara u savetovalištu za mlade:

Ponedeljak:

Utorak: Dr Dubravka Ružić

Sreda: Dr Gordana Vojinović ———Dr Biljana Popadić

Četvrtak: Dr Marija Stajić ———— Dr Nataša Jovanović

Petak: Dr Srećko Filipović ——— Dr Danijela Vasev – Radonjić

 

Nedeljni raspored rada lekara u službi za zdravstvenu zaštitu školske dece u periodu od 27.07. do 31.07.2020. godine.