• +381 (032)  325-717 

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Načelnik službe: dr Marina Milošević, spec. opšte medicine

Glavna sestra: Dragica Jeličić, sms

Radno vreme: 07 – 20h

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u svom sastavu ima:

 • 22 AMBULANTE
 • 7 gradskih ambulanti
  • 6 radi u dve smene (Amb br.1, br.2, br.3, Medicina rada, Amb. Košutnjak, Atenica)
  • 1 samo prva smena (Amb. Sloboda)
 • 15 seoskih ambulanti
  • 4 rade u dve smene (Amb. Mrčajevci, Preljina, Slatina i Zablaće)
  • 3 samo prva smena (Amb. Trbušani, Trnava i Bresnica)
  • 3 tri puta nedeljno (Amb. Ostra, Gornja Trepča i Prijevor)
  • 2 dva puta nedeljno (Amb. Parmenac i Ovčar banja)
  • 3 trenutno ne rade (Amb. Petnica, Premeća, Žaočani).
 • 43 LEKARA U STALNOM RADNOM ODNOSU
  • 28 specijalista opšte medicine
  • 5 specijalista medicine rada
  • 8 doktora medicine
  • 2 lekara na specijalizaciji
  • 5 primarijusa i 1 magistar medicinskih nauka
 • 10 LEKARA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
 • 67 SESTARA U STALNOM RADNOM ODNOSU
  • 2 strukovne medicinske sestra
  • 65 medicinskih sestara
 • 5 SESTARA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME

U okviru ustanove Dom zdravlja Čačak postoji i Centar za preventivne zdravstvene usluge Doma zdravlja Čačak koji radi svakim radnim danom od 07 – 14h.